5 februari 2022

Geld voor bestrijding energiearmoede

Het college van Reimerswaal heeft recent antwoord gegeven op onze vragen over energiearmoede. Op 10 november 2021 heeft de fractie vragen gesteld over de aanpak van het college om inwoners te beschermen tegen energiearmoede. De energieprijzen stijgen hard en steeds meer inwoners komen daardoor in de problemen. Energiearmoede treed op als de energieprijzen stijgen, maar als inwoners niet de mogelijkheid hebben om deze hogere kosten te betalen of om investeringen te doen in duurzaamheid.

SGP Reimerswaal vindt dat energie een belangrijke primaire levensbehoefte is. Daarom moeten we vinger aan de pols houden om te voorkomen dat onze inwoners in schulden of problemen terecht komen. Recent ontvingen we de antwoorden van het college op onze vragen. Hieronder een concrete samenvatting:

1. Inwoners met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen een eenmalige uitkering van 200 euro. De afdeling WIZ van GR de Bevelanden zal deze bedragen uitbetalen. Het geld komt beschikbaar via een uiterking van het Rijk aan de gemeenten. 

2. De gemeente heeft tevens vanuit het Rijk een budget van 150.808 ontvangen. Dit budget wordt ingezet voor inwoners in een kwetsbare positie om praktische aanpassingen te doen waarmee verduurzaming gerealiseerd kan worden. Te denken valt dan aan: inzet van vrijwillige energiecoaches, energiedisplays, inregelen van CV-systemen, tochtstrips en radiatorfolie. Ook vervanging van oude elektrische apparaten valt onder de mogelijkheden. De gemeente stelt zich als doel om uiterlijk 1 mei 2023 dit geld te hebben ingezet. 

3. De gemeente gaat in gesprek met buurgemeenten en met Beveland Wonen (woningcorporatie) om concrete oplossingen aan te dragen voor deze problematiek. Het doel is om uiterlijk het 2e kwartaal van 2022 deze maatregelen gereed te hebben. 

SGP Reimerswaal is blij met deze concrete terugkoppeling en actiepunten. Uiteraard blijven we scherp op deze ontwikkeling en op de uitvoering en terugkoppeling van de toegezegde maatregelen. 

Lees hier de terugkoppeling van het college