12 april 2023

Gemeenteraad adviseert positief over de herbenoeming van burgemeester José van Egmond

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op dinsdag 11 april 2023 vergaderd over het advies van de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van burgemeester Van Egmond. De raad heeft besloten om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te adviseren om mevrouw Van Egmond te herbenoemen voor een tweede termijn als burgemeester van de gemeente Reimerswaal.

Mevrouw Van Egmond is op 21 september 2017 geïnstalleerd als burgemeester van Reimerswaal. De ambtstermijn van een burgemeester is zes jaar en verloopt voor mevrouw Van Egmond op 21 september 2023. Omdat zij heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen, is de procedure daartoe gestart. Het advies van de gemeenteraad aan de minister is een belangrijke stap in deze procedure. Het advies is voorbereid door de ‘Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester’. De fractievoorzitters van alle raadsfracties zaten in deze commissie. De overwegingen bij het advies en de beraadslagingen over het advies zijn geheim. Ook de stemverdeling bij de stemming over het advies is geheim.

De SGP fractie is blij dat de raad positief heeft geadviseerd over de herbenoeming van burgemeester José van Egmond.

Vervolg

Het advies van de gemeenteraad van Reimerswaal wordt voorgelegd aan de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland. De commissaris van de Koning bestudeert de aanbeveling en schrijft vervolgens zijn bevindingen over de inhoud en het verloop van de procedure op in een advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft een voordracht voor herbenoeming  aan de Koning. Hierbij wordt in principe de aanbeveling van de gemeenteraad van Reimerswaal opgevolgd, tenzij er zwaarwegende gronden zijn om dit niet te doen. Door ondertekening van het koninklijk besluit bekrachtigt vervolgens de Koning  de herbenoeming. Hiermee is de herbenoeming definitief geworden. De laatste stap in deze procedure is dat mevrouw Van Egmond de eed of belofte aflegt aan de commissaris van de Koning in het bijzijn van de gemeenteraad.

Reactie burgemeester José van Egmond

“Ik heb de afgelopen 6 jaar met veel energie en enthousiasme gewerkt voor de belangen van de inwoners en ondernemers in Reimerswaal. Reimerswaal biedt nog volop uitdagingen, daar heb ik ook de aankomende periode zin in! Dat kan en doe ik niet alleen. Ik prijs me gelukkig met de ambtelijke organisatie die me daarbij ondersteunt.  Ook dank ik de leden van de gemeenteraad en leden van het college voor het vertrouwen”.

Bron tekst en foto: gemeente Reimerswaal

Gemeenteraad adviseert positief over de herbenoeming van burgemeester José van Egmond