30 november 2023

Goede resultaten afvalinzameling laten belasting dalen

Recent kregen we de resultaten van de nieuwe manier van afval ophalen van de eerste drie kwartalen van dit jaar. Dat was een mooi resultaat, er is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar 40% minder restafval aangeleverd. Tijdens een presentatie in de gemeenteraad gaf een expert op dit gebied (die door het college gevraagd was advies te geven) aan dat dit uitzonderlijk goed is voor een eerste jaar met Diftar.

De nieuwe tarieven voor het legen van de restafvalbak en het vaste tarief zijn op dinsdag 29 november ook vastgesteld. Het goede nieuws was dat door de goede resultaten de kosten omlaag gegaan zijn. De kosten voor het aanbieden van restafval blijven gelijk, het vaste tarief gaat een paar euro omlaag, en dat in een tijd waarin alle kosten omhoog gaan. Dit bevestigt dat het overstappen naar Diftar een goede keuze geweest is.

Het college stelde voor om geen grote wijzigingen aan te brengen op dit moment maar om de resultaten na een eerste jaar af te wachten. Dat vonden wij een verstandig besluit. Na een volledig jaar kunnen we beter inschatten aan welke knoppen er gedraaid kan en moet worden om nog minder restafval te bereiken en meer afval als grondstof te kunnen hergebruiken. Een aantal mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het minder vaak restafval ophalen of het tarief voor restafval aanbieden verhogen. Op basis van de ervaringen van het eerste jaar kunnen we een inschatting maken wat verstandig zou zijn. Wat ons betreft mag er een stevige prikkel zijn om het gewenste gedrag te bereiken. Op die manier kunnen we onze ecologische voetafdruk weer wat kleiner maken.

Raadslid Rien Sinke heeft hierover het woord gevoerd tijdens de raadsvergaderingen.