7 februari 2018

Grondstoffenbeleid

 
Op dinsdag 6 februari werd in de gemeenteraad een voorstel besproken voor het aanpassen van het 'grondstoffenbeleid'. Het ging met name over de manier waarop in Reimerswaal het huisafval opgehaald wordt. Het college bood de keus tussen twee varianten: de Kapelse variant (diftar - betalen per lediging van de restafvalcontainer) en de Thoolse variant (een keer in de vier weken restafval ophalen). 

Onze bijdrage, met daarin de uitleg waarom wij als SGP voor diftar kiezen, is hier te vinden.