4 november 2014

Huisvesting arbeidsmigranten in het buitengebied

Veel werkzaamheden in onze gemeente worden uitgevoerd door arbeidsmigranten. Zo wordt een groot deel van de fruitoogst door buitenlandse inleenkrachten uitgevoerd. Soms blijven deze zelfs een jaar rond om bijvoorbeeld ook het snoeiwerk in de winter en het dunnen in het voorjaar te doen. Voor deze arbeidsmigranten is een goede huisvesting nodig. Als SGP staan we voor menswaardig onderkomen waarbij er voldoende ruimte is voor de ondernemer om binnen zijn markt ook wat te kunnen verdienen. Dat is zeker gezien de prijs van het fruit van dit jaar wel nodig!

De gemeente Reimerswaal is bezig met een herbezinning op de regels rondom het huisvesten van arbeidsmigranten in het buitengebied. Daarvoor heeft het college drie varianten uitgedacht en inmiddels gepresenteerd aan de gemeenteraad en aan ondernemers. De reacties daarop waren wisselend. Aan de ene kant geeft het een verruiming wat betreft de mogelijkheden. Aan de andere kant komt de gemeente ook met eisen als het gaat om menswaardig en uitstraling.

Het plan behelst drie varianten, A-variant, B-variant en de C-variant.

A-variant

Deze “afwijkmogelijkheid” in het bestemmingsplan is bedoeld voor tijdelijke huisvesting en bestaat al langer binnen het bestemmingsplan. Met deze regeling mogen units en/of kampeermiddelen worden geplaatst tussen 15 maart en 31 oktober. Buiten deze periode moeten de middelen uit het zicht geplaatst worden. Binnen deze periode is het zelfs mogelijk om zes weken lang 5 extra kameermiddelen of units te plaatsen bovenop de vergunde kampeermiddelen/units. De leges voor het planologische gedeelte van de benodigde omgevingsvergunning bedragen ongeveer € 270,-.

B-variant

Ook nu kent het bestemmingsplan al een wijzigingsbevoegdheid tot maximaal 300 m2. Dit is voor maximaal 25 personen. In de huidige regeling gaat het dan om een voorziening die inpanding in de bestaande gebouwen van een bedrijf moet plaats vinden. Het voorstel van het college is om dit laatste onderdeel los te laten en dus ook nieuwbouw ten behoeve van de vestiging van arbeidsmigranten toe te staan. De leges kosten voor dit onderdeel zijn wel fors hoger (± € 5.000,-) en dan komen daar ook nog advieskosten bij.

C-variant

De C-variant is een variant die tussen de A en de B-variant invalt. Deze “afwijkmogeljikheid” moet het mogelijk maken om maximaal 5 arbeidsmigranten te vestigen. Dit vindt dan plaats binnen de bestaande bouw of binnen een nieuw te realiseren gebouw. De huisvesting moet voldoen aan de SKIA normen (o.a. 10 à 12 vierkante meter oppervlakte per arbeidsmigrant). En uiteraard moet bij nieuwbouw het gebouw passen in het buitengebied wat gecontroleerd wordt door de welstandsadvisering bij aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw. De leges zijn relatief goedkoop (± € 270,-).

Als SGP zijn we blij met hoe de gemeente tracht mee te denken. We zien graag menswaardige en voor het oog (welstand) ook nette oplossingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten in onze gemeente. Ook zien we dat het college tracht mee te denken met de ondernemer door een tussenvariant C te bedenken die relatief goedkoop is en geschikt voor bedrijven die weinig (tot maximaal 5) arbeidsmigranten huisvesten.

Wel blijven er een aantal vragen over. Zo is het verwijderen van de kampeermiddelen buiten het seizoen nog een vraag hoe dat ingevuld kan worden. Zou bijvoorbeeld het netjes van het oog onttrekken door beplanting (een coniferenhaag bijvoorbeeld) al voldoende zijn of niet? En bij het gebruik van kampeermiddelen hoe gaan we dan om met de vierkante meters? In bijvoorbeeld een flinke sta-caravan kunnen al snel 2 mensen op minder dan 20 vierkante meter verkeren. Maar dit moet dan volgens de SGP wel een tijdelijk karakter hebben. Want mensen hebben wel leefruimte nodig als ze voor langere periode ergens verblijven. Ook de regel dat het alleen gebruikt mag worden voor huisvesting van eigen personeel is mogelijk te beperkend in sommige situaties. Zo is er een praktijkvoorbeeld bekend waar een bedrijf voor zijn seizoensarbeiders een mooie woongelegenheid heeft gemaakt. Echter buiten het seizoen verhuurd hij de ruimte voor een collega ondernemer die seizoensarbeiders in een andere periode van het jaar nodig heeft. Deze vorm van creatief ondernemerschap willen we als SGP per definitie niet in de weg staan. Wel zijn we gevoelig voor het argument dat er geen arbeidsmigranten pensions in het buitengebied moeten ontstaan. Hoe er hier passende regelgeving op gemaakt moet worden is nog even de vraag en zullen we zeker tijdens de opinieraad bespreken. We hopen dan ook dat het een vruchtbaar debat wordt waarin creatieve oplossingen voor de bovengenoemde problemen worden gevonden. Oplossingen waarmee we de arbeidsmigranten een menswaardig onderkomen geven en de ondernemer de ruimte geven om succesvol te ondernemen. En tegelijk een regeling waarmee de verrommeling van het buitengebied wordt tegengegaan.