9 juli 2018

Huisvesting van arbeidsmigranten

Eind februari hebben we als SGP-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W over de huisvesting van arbeidsmigranten.
Zie: https://reimerswaal.sgp.nl/actueel/sgp-stelt-schriftelijke-vragen-over-huisvesting-arbeidsmigranten/8503

Inmiddels heeft het college hierop geantwoord; in de besluitraad van afgelopen dinsdag was dit antwoord geagendeerd. Namens de SGP hebben we het college bedankt en het positief genoemd dat er komend seizoen niet handhavend zal worden opgetreden (tenzij er sprake is van mensonwaardige en/of (ernstige) onveilige situaties) en ook dat er sprake is van constructief overleg met de sector. Daarnaast hebben we er op aangedrongen dat we als gemeenteraad vroegtijdig betrokken worden bij mogelijke aanpassingen in het beleid.

Lees hier de brief met de beantwoording van de gestelde vragen.