20 oktober 2015

Inzameling drankenkartons

Al jaren is er in Nederland een hele verschuiving plaats op gebied van afval inzameling. Waar vroeger alles via de gebruikelijke grijze afvalzak ingezameld werd. Gaan we steeds meer naar een gescheiden inzameling toe. We kennen al de container voor groen, de plastic zak voor het plastic afval. En daar komt dus nu ook bij eenzelfde plastic zak voor het inzamelen van drankenkartons.

Nu zou men naïef kunnen denken dat dit dan een besparing gaat opleveren voor de gemeente. Echter niets is minder waar. De kosten liggen zo rond de 25.000 euro. En de besparing die gemaakt wordt op het restafval is slechts ongeveer 5.000 euro. We krijgen dan wel 10.000 euro van Nedvang* maar dat is eigenlijk geen besparing maar een verschuiving van kosten naar de verpakkingsindustrie.

De kosten zitten vooral in het inzamelen van de drankkartons. Hiervoor moeten extra ritten gereden gaan worden en extra bemanning ingezet worden. Daarnaast moeten er plasticzakken verspreid worden om de drankenkartons in te verzamelen. Dan is er nog een overweging: zodra men meer en meer het goed brandbare materiaal uit het restafval haalt. Hoe meer er dan ook gas of andere brandbaar middel toegevoegd moet worden om het restafval in de verbrandingsovens te verbranden.

Maar goed... vooruitgang kost geld en als we kijken naar de stip op de horizon. De stip waarbij we meer bewust gaan worden van wat we aan afval produceren, wat we gebruiken en wat we weggooien. Scheiden van afval kan dus helpen dit bewustwordings proces op gang te brengen. Vanuit goed rentmeesterschap moeten we altijd kijken naar hoe we goed gebruik maken van wat de Heere ons schenkt. Maar, en dat is een persoonlijke mening, denk ik dat we beter kunnen gaan kijken naar wat we consumeren. Het scheiden van afval kan daarin wel een functie hebben.

Tijdens de raadsvergadering komt er ook een klein debatje over diftar. Het systeem waarbij er dus een gedifferentieerd tarief wordt berekend voor de afvalverwerking. Het CDA oppert het plan, maar zowel ChristenUnie, PvdA als Leefbaar Reimerswaal voelen hier heel weinig voor. Ze hebben ervaring met de discussie uit het verleden en ze wijzen op de grote hoeveelheid zwerfafval in gemeenten (Woensdrecht) waar dit wordt toegepast.

We verwachten dat dit stuk nog wel een vervolg gaat krijgen. Voorlopig gaan we dus 10.000 euro betalen om de drankenkartons te gaan inzamelen. We hopen dat dit het afvalprobleem weer een stapje verder richting een oplossing brengt.

*Nedvang
Nedvang is een organisatie van de verpakkingindustrie die inzameling van verpakkingen voor recycling voorziet van een vergoeding daarvan. Dit geld komt uit een fonds wat door de gezamelijke industrie wordt gevuld.