13 januari 2015

Kart(van de)baan

Ondanks de gedegen uitleg van het college aangaande het besluit om niet langer mee te werken met het kartbaan initiatief. Vinden zowel Leefbaar Reimerswaal als PvdA het toch nodig hierover nog te debatteren.

Voor degene die nog niet zijn ingelezen in dit dossier. Al vele jaren is de gemeente aan dit dossier bezig. Maar tot nu toe is de medewerking van de initiefnemers zeer beperkt. Men heeft geen oplossingen voor de verkeersafhandeling. Geen oplossingen voor de bomen die gekapt gaan worden. Men is laks in het oplossen van de vragen die gesteld worden. Dit maakt dat na vele jaren en duizenden euro’s aan belastinggeld het college gekozen heeft dit dossier te sluiten.

Het besluit om te stoppen met de samenwerking is niet gedaan voordat er nog een laatste oproep is gedaan aan de initiatiefnemers om met een volledig plan te komen. De reactie van de initiatiefnemers spreekt daarin boekdelen: men wil eerst nog eens kritisch gaan kijken naar de cijfers van de verkeersoverlast om te zien of er echt wel een duurzame oplossing voor de kern Rilland gezocht moet worden.

Het college heeft altijd willen meewerken aan een goed en doordacht initiatief. Maar helaas is dit nooit gekomen. Halve oplossingen en rammelende plannen. Dit geeft geen vertrouwen voor de toekomst en heeft dus terecht, na talloze ambtelijke uren, het college doen besluiten de stekker uit het project te trekken.

De gedegen uitleg heeft zelfs de (positief) kritische partij CU doen besluiten dat meewerken hieraan niet langer kan. Maar er blijven altijd partijen die toch hierover nog willen debateren. Hoewel de PvdA dit dossier van dichtbij kent omdat ze al die tijd dat dit dossier al loopt in het college hebben gezeten. Toch vinden ze het nog een raadsel waarom het college hiermee stopt. En dat vinden wij dan weer een raadsel. En dat een partij als LR niet voor is dat roept ook vragen op. Want ze profileren zich als een partij die tegen geld verslindende projectjes van wethouders zijn. Maar in de raadzaal blijven er van die idealen weinig over. Dus ... zitten we vanavond weer gezellig te debateren over een dossier wat voor het merendeel van de raad uiterst helder is. “Het kan verkeren...”

Afgezien van dit alles is en blijft het standpunt van de SGP in dit dossier hetzelfde: We zijn en blijven tegen activiteiten die de zondagsrust aantasten. En daarmee zijn en blijven we tegen dit plan en dus blij met het genomen besluit van het college.