22 maart 2017

Kerkbouw in Yerseke

Tijdens de opinieraad van 7 maart 2017 is het bestemmingsplan om de bouw van een kerk in Yerseke mogelijk te maken behandeld.

Deze behandeling vond plaats onder grote belangstelling van publiek, zowel voorstanders van deze kerkbouw alsook mensen die er bezwaar tegen hebben waren aanwezig. Het gebeurt slechts zelden dat een raadsvergadering zo goed bezocht wordt.

Aan deze behandeling is een lang traject voorafgegaan en als SGP-fractie hebben we aangegeven dat wij blij zijn dat er in onze gemeente Reimerswaal behoefte is aan een kerk, dat er in onze gemeente Reimerswaal een verzoek ligt om een kerk te bouwen ivm groei van een kerkelijke gemeente. De bouw van deze kerk voldoet aan de behoefte van zo’n derde deel van de bevolking van Yerseke.

Het gegeven dat we blij zijn dat er de wens en noodzaak is om een vrij forse kerk te bouwen en dat er veel inwoners zijn die deze wens hebben, betekent niet dat we als SGP-fractie vinden dat het realiseren van dit kerkgebouw dan maar gewoon moet kunnen zonder aan enige criteria te voldoen.

Juist bij een plan van deze omvang is het een goede zaak dat op de gebruikelijk manier getoetst wordt of dit ruimtelijk gezien een goede ontwikkeling is.

Tijdens de behandeling in de raad zijn we met name ingegaan op diverse bezwaren die er vanuit de buurt ingediend zijn tegen realisatie van de kerk op deze plaats.

Er zijn zorgen over de te verwachten hoeveelheid verkeer wat over de Steeweg gaat rijden. We kunnen stellen dat dit ook door de kerk onderkend wordt en er daarom voor gezorgd is dat bij het verlaten van de kerk alle verkeer over de Schuitweg geleid wordt. Verder is er een uitgebreide rapportage toegevoegd over te verwachten verkeersstromen. Hierin is ons inziens de inschatting van het aantal auto’s erg hoog. We hebben het over een plaatselijke gemeente waarvan veel mensen lopend of per fiets naar de kerk gaan. Het is goed om ons te realiseren dat het scenario wat gekozen is waarschijnlijk nooit, of slechts heel sporadisch voor zal komen op een winterse, regenachtige dag. Zeker in de zomer zal de verkeersintensiteit aanmerkelijk minder zijn. Onmiskenbaar is dat er tijdens enkele pieken op de zondag een forse toename van verkeer zal zijn in de Steeweg. Op die momenten zal de doorstroming op de Steeweg minder goed worden. Echter ons inziens is dit zoals uit de rapportage ook blijkt niet onverantwoord.

Dat de kerk een vrij fors gebouw is, is waar. Echter er is hier wel sprake van een ontwerp, passend bij de functie en omvang van het gebouw. Er is aandacht om e.e.a. landschappelijk in te passen. En wij kunnen ons voorstellen dat iemand die nu vrij uitzicht heeft en dit na realisatie van deze plannen niet meer heeft, daar niet blij mee is. Wel moeten we ons ook realiseren dat er geen enkele goede locatie is waar niet enkele mensen een bepaalde mate van hinder zullen ondervinden door dit soort ontwikkelingen. Dit is de afweging die gemaakt wordt om een stukje algemeen belang soms voor individueel belang te laten gaan, mits verantwoord ingekaderd.

Daarbij moeten we ook opmerken dat de locatie van de huidige kerk zeker als het over parkeren gaat ook verre van ideaal is. Wij denken dat er met deze verplaatsing op de huidige kerklocatie in Yerseke ook iets opgelost wordt en we er per saldo zonder meer op vooruit gaan.

In tegenstelling tot onze mening over de toename van de verkeersdrukte in de Steeweg waren de meeste partijen in de gemeenteraad erg bezorgd hierover. Na een behoorlijk uitgebreide discussie is door de wethouder toegezegd dat hij gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Steeweg, met name aan het begin geschikter te maken voor de te verwachten hoeveelheid verkeer. Deze toezegging nam de zorgen van verschillende partijen over de verkeersafwikkeling weg.

De ChristenUnie maakte tijdens hun bijdrage door middel van een foto genomen vanaf de postbrug duidelijk hoe Yerseke er uit zou zien na de bouw van de kerk. Deze is dan duidelijk te zien. Volgens de CU onbegrijpelijk dat de kerk in deze omvang nog wel naast de Yerseke Moer gerealiseerd gaat worden. De wethouder gaf als reactie dat het er dan maar over gaat wat je mooi vindt. Hij vindt het wel mooi om een kerk te zien, een reactie waarin wij ons uiteraard helemaal kunnen vinden.

Nadat alle argumenten uitgebreid zijn besproken en door de wethouder vele vragen zijn beantwoord wordt besloten om het bestemmingsplan ter inzage te leggen. Als het volgens planning verloopt, betekent dit dat het in september opnieuw terug komt in de gemeenteraad en er dan een definitieve beslissing kan worden genomen.