25 maart 2014

Kiezers bedankt!

Kiezers...
Mede namens het bestuur van de Gemeentelijke Kiesvereniging zeggen we alle 4051 SGP-stemmers, na de Heere, heel hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Het is bijzonder moedgevend om de komende raadsperiode opnieuw met 7 zetels te mogen ingaan.

We zijn daarbij diep verwonderd over de trouwe opkomst van onze achterban en sympathisanten. De hogere opkomst in de gemeente Reimerswaal was voor 56% (413 SGP-stemmen van de 744 meer) te danken aan uw trouwe opkomst! Totaal is dat 11% meer stemmen voor de SGP dan in 2010! Daar worden we als SGP-fractie toch wel even stil van. Het vertrouwen dat u in ons stelt hopen we niet te beschamen.

Tevens willen we iedereen die aan de financiële actie heeft bijgedragen hartelijk dankzeggen, alsmede degenen die zich in de afgelopen maanden belangeloos voor de partij hebben ingezet. In dit verband willen we heel nadrukkelijk ook onze SGP-jongeren noemen.

Uw steun en medeleven was hartverwarmend!

De SGP-fractie

Het aantal SGP-stemmen in de verschillende kernen:

Hansweert 5
Krabbendijke 1150
Kruiningen 812
Oostdijk 231
Rilland-Bath 180
Waarde 396
Yerseke 1277

De raadszetel verdeling

SGP 7 zetels
LR 3 zetels
CDA 3 zetels
VVD 2 zetels
PvdA 2 zetels
CU 2 zetels