29 september 2015

Korte besluitraad

Intussen zijn de vakanties weer voorbij, al zou je het niet zeggen als je kijkt naar het aantal afwezige raadsleden (slechts 13 van de 19 aanwezig). Op de agenda staan een aantal punten:

  1. Wijziging Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Reimerswaal 2015
  2. Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio: Begroting 2016
  3. Verkoop van een gedeelte van het terrein van de centrale gemeentewerkplaats in Kruiningen
  4. Ontwerp inpassingsplan Hoogspanningsstation Rilland
  5. En een rij met ingekomen stukken en mededelingen.

Wijzigingen verordening Clientenparticipatie gemeente Reimerswaal 2015

De clientenraad zorgt voor de belangen van clienten van zorg in onze gemeente. De verandering is dat er een onkostenvergoeding gereserveerd gaat worden voor de leden van de clientenraad. Dit maakt op de begroting van de gemeente niet uit. We vinden dit uiteraard een goed plan. Er zijn mensen die veel vrije tijd en energie steken in het helpen van anderen en het scherp houden van de gemeente op deze zaken. Het is dan ook niet meer dan normaal dat daar een onkostenvergoeding tegenover staat.

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio: Begroting 2016

Een angel in de discussie over de begroting voor de Welzijnszorg die we in Oosterschelde samenwerking doen. Het moment dat er een zienswijze ingediend kan worden is verstreken meld de CU op. De wethouder legt uit dat dit om planning technische redenen komt en er "geen bloed uit loopt". Dit antwoord is tot tevredenheid voor de raad, het voorstel wordt in unanieme stem aangenomen.

Verkoop van een gedeelte van het terrein van de centrale gemeentewerkplaats in Kruiningen

Er zijn toch heel wat sterke meningen over deze deal. Er worden vooral ook door Leefbaar Reimerswaal veel vermoedens en verdachtmakingen rondgestrooid. Dit steekt de wethouder erg, hij reageert hier dan ook sterk op. Zeker als LR blijft aanhouden op dit punt en zelfs ruiterlijk zegt dat het geen wetenschap maar slechts wat vermoedens/hersenspinsels zijn. Hier kan de SGP wethouder dan ook absoluut niet in mee.

In tweede termijn zijn er nog wat nieuwe insprekers. De VVD staat 100% achter de deal, wel vragen ze om geen geld uit te geven voor de deal onherroepelijk is. De CU is verdeeld over dit voorstel, de heer van Damme is blij met de deal. Maar de heer Jumelet blijft vragen houden.

Uiteindelijk stemt de raad wel voor, maar LR en de helft van de CU stemt tegen.

Het hoogspanningsstation in Rilland

Dit onderdeel is bij hamerslag goedgekeurd in de raad. De ingekomenstukken leveren ook geen noemenswaardige punten op. Alleen op het punt van de vragen rondom het Kruseveer worden nog wat vragen gesteld door de raad.

Rondom het Kruseveer

Vooral de positie van fietsers moet verbeterd worden en men vindt dat de brug er moet komen. En de verlichting, de speelplaats, enfin een komplete lijst met punten.

De inzet van de SGP op dit punt is een bijpraatsessie met de directie van Arcus over dit project. Dit wordt gesteund door de raad en toegezegd door de voorzitter van de vergadering.

De wethouder geeft aan dat er een goed bericht is. Hij heeft onder het avondeten een goed gesprek gehad met Arcus. Ze hebben toen meegedeeld dat er de laatste tijd best veel huizen zijn verkocht (36 huizen totaal). Het tweede goede bericht is dat het tweede appartementencomplex volgende week in de verkoop gaat. Het derde goede bericht dat van de woonwerkkavels (6 stuks totaal) 2 al zijn verkocht en op één al gebouwd wordt.

Dit neemt niet weg dat het college erg kritisch is over hoe er in de achterliggende tijd is gewerkt door Arcus. Er is ook nadrukkelijk in de achterliggende tijd gesteld dat de veiligheid een belangrijk punt is. Er is dan ook nadrukkelijk ingezoomd op de komst van de brug. Deze zou er nog niet komen omdat hier het geld nog niet zou zijn. De brug zelf is er, maar er moeten nog wat investeringen op plaats vinden. De wethouder heeft er wel een oplossing voor, dan zou de gemeente ongeveer 40.000 euro moeten voor financieren. Dat legt de wethouder in het midden van de raad.

Wat betreft de speelvoorziening is er wel eens gevraagd om een tijdelijke voorziening aan te leggen. Dit kan echter niet in Nederland. Want een speelvoorziening moet aan allerlei eisen voldoen. En daarom kun je niet iets half aanleggen.

De raad spreekt uit dat ze wel willen voor financieren, het CDA wil wel een goede rente hierover vragen. De SGP kan schoorvoetend wel instemmen, ze vraagt zich af of Arcus dit toch echt niet kan betalen. De wethouder geeft aan dat hij graag hier een brug wil bouwen. Hiermee is het voorstel aangenomen.