21 april 2015

Korte besluitraad 21 april 2015

Het college heeft een nieuw raadsvoorstel geschreven voor de verkoop van 'Bachten Vaete' met daarin een aantal wijzigingen die tijdens de opinieraad zijn aangedragen zijn verwerkt. Dit maakt dat er bijna een raadsbrede steun is voor het voorstel. De ChristenUnie was er echter niet mee eens. Ze vinden de WOZ waarde en de verkoopprijs niet overeenkomen. Maar vooral is het een principieel probleem voor de CU. Ze vinden de centralisatie niet nodig en niet passend. Een saillant detail is dat tijdens de verkiezingen in het verkiezingsdebat er nog ruim overeenstemming was dat de Bibliotheek zal moeten centraliseren. Ook de CU gaf dit tijdens dit debat aan als de richting waar men naar toe zou gaan. Maar nu kijkt de CU er toch anders tegenaan. Je kunt je afvragen wat er veranderd is in de achterliggende tijd.

Afgezien van dat was  er weinig weerstand meer tegen het plan. De wethouder Vogelaar (VVD) geeft nog een korte toelichting. Het CDA doet nog een poging om het CU over de brug te trekken. Maar dit mag niet lukken. En het voorstel wordt vervolgens in stemming genomen en aangenomen met ruime meerderheid (15 stemmen voor en 2 tegenstemmen van de CU).

Naast dit punt wordt ook de Welstandsnota Reimerswaal 2015 aangenomen (unaniem).

Bij het punt Vluchtelingenwerk Zeeland: Subsidie 2015 gaat het nog even verkeerd. De heer Weststrate van Leefbaar Reimerswaal vindt het nodig om alle vluchtelingen over één kam te scheren door te stellen: 'Ze weten zelf wat ze doen als ze op die boot stappen'. De emoties lopen daarbij enorm hoog op en het debat is even erg scherp. Vervolgens wordt het stuk aangenomen met unanieme meerderheid.

Bij de ingekomen stukken zijn ook verder geen verassingen. Dit maakte dat de raadsvergadering kort, vurig en krachtig was.