16 december 2014

Laatste besluitraad 2014

De weken gaan open en dicht zeggen we wel eens. En we staan zo aan het einde van het nogmaar zojuist begonnen jaar. Zo ook in de gemeenteraad. Een druk jaar voor de gemeente en daarmee ook voor de gemeenteraad. Uiteraard waren er de verkiezingen met een mooie uitslag voor de SGP. De daaropvolgende zoektocht naar een coalitie en de coalitieonderhandelingen zelf gaven vooral de wethouder en de voorzitter van onze SGP veel werk. Maar toch mogen we de HEERE wel dankbaar zijn dat in relatief korte tijd er een coalitie gevormd is. Daarbij is afscheid genomen van een trouw coalitiegenoot de PvdA en welkom geheten aan een nieuwe coalitiepartner VVD. De CDA heeft intern ook wat verschuiving gehad maar daar konden we als vanouds weer op rekenen. Nu zo aan het einde van het jaar mogelijk wel goed om de balans op te nemen.

Mooie en bemoedigende zaken

Een nieuwe coalitie moet ook aan elkaar wennen. Maar dat maakt niet dat deze nieuwe coalitie een aantal zaken deelt. Zo delen we de gedachte om meer werk te maken van beter vergaderen als raad. Vergaderingen moeten gezellig, spannend en op hoofdlijnen gevoerd gaan worden. En de verhouding raad-college is wel duaal, maar dat wil niet zeggen dat het een duel moet zijn. De nieuwe manier van werken met bijpraat sessies wordt positief opgepakt. Ook op een aantal belangrijke dossiers weten we elkaar goed te vinden. Zeker als het gaat om de drie decentralisaties merk je dat de coalitie daarin zeer nuchter kan samenwerken. Geen politiek gehijg en punten scoren zoals wel eens op dit soort dossiers met individuele schrijnende gevallen gebeurd maar duidelijk werken naar een goede oplossing. We kunnen natuurlijk niet alles uit de coalitievergaderingen melden maar in het algemeen kan er gesteld worden dat er een open dialoog is. Positief is ook te noemen het nieuwe huisvestings beleid voor immigranten al zijn er nog wel wat haken en ogen die nog wat nader onderzoek vergen.

Moeilijkere zaken

Als coalitie moet je ook bereidt zijn moeilijkere zaken aan te pakken. Zo kwam het besluit van het college om te stoppen met het project voor de kartbaan wel wat onverwacht voor sommigen. Toch kon na een gedegen uitleg van de betrokken wethouder en ambtenaar er steun gegeven worden aan dit besluit. Dat besluiten niet altijd voor iedereen makkelijk zijn bewijst wel het besluit om de afbouw van de subsidie van Podium Reimerswaal ruim te nemen. Als SGP zijn en blijven we tegen het subsidie verstrekken aan een stichting die als enige doel heeft licht vermaak waar Gods Naam nog eer bedoeld wordt. Ook het debacle rondom De Jager Detachering verdiende geen schoonheidsprijs.

Binnen de raad

Een uitdrukkelijke wens van de coalitie was om met de gehele raad te werken aan een beter Reimerswaal. Dit is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan want we blijven nog steeds partijen met eigen agenda’s. Maar toch waren we positief verrast door de opstelling van zowel de ChristenUnie als de PvdA. We mogen terugkijken op een periode waarin er duidelijk ruimte en openheid naar elkaar gevoeld werdt. De gezamenlijke moties met beide partijen mogen daar wel een bewijs van zijn. Leefbaar Reimerswaal blijft altijd een verhaal apart. Soms zijn ze gewoon ronduit stil als het gaat om dossiers zoals de drie decentralisaties. Soms opvallend druk als het gaat om de samenwerking van de Bevelanden. En soms hoor je ook wel eens wat zinvolle geluiden als het bijvoorbeeld gaat om het bibliotheekbeleid.

Boven dit alles...

Midden in al het politieke gewoel is het altijd goed om te bezinnen. Een bezinning waarin we bedenken dat boven al het overleg, vergaderen en uitvoeren er Één staat van Wie we in alles afhankelijk zijn. Zo rond het eind van het jaar gaan onze gedachten ook uit naar het heilsfeit van kerst. Daar dacht ook een keizer te kunnen regeren. Maar boven al wat deze keizer bedacht stond de raad des Heeren. Hij gebruikte de keizer om Zijn Goddelijke raad uit te voeren. Zo moeten we in alles wat we doen bedenken dat we hier op aarde zijn om de raad des Heeren uit te voeren.

Namens de algehele raadsfractie van de SGP danken we iedereen voor het vertrouwen in het afgelopen jaar. En wensen we iedereen gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling.