14 juli 2015

Laatste besluitraad voor zomerreces 2015

Op de laatste besluitraad word het bestemmingsplan van het Klooster van Rilland ongewijzigd vastgesteld en unaniem door de raad aangenomen. Dit geeft de Jager Detachering de ruimte om van 129 naar 200 migranten te groeien. Dit gaat gepaard met een coördinatie regeling die tegelijk de aanpassing bestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning samenpakken. Dit maakt het mogelijk om snel te kunnen schakelen.

Tijdens de discussie gooit dhr. van Stee (SGP) de 'knuppel in het hoenderhok' door te beginnen over het arbeidsmigrantenbeleid. Dit lokt verscheidene andere fracties uit om ook te reageren. Als dhr. Jumelet (CU) aangeeft dat de heer van Stee vroeg om dit punt een keer op de agenda te zetten. Antwoord de heer Verburg (PvdA) gevat dat hij er wel over wil spreken want anders zou de avond veel te snel voorbij zijn.

De wethouder die hierover gaat (Vogelaar - VVD) geeft nog een uitvoerig antwoord. De pijnpunt ligt erbij dat RenB Wonen veel huuraanvragen krijgt van arbeidsmigranten. En uiteraard wil ReB ook graag zijn huisjes vullen. Wel vindt ook de wethouder dat er met RenB hierover gesproken moet worden. Er zal dus nog een keer hierover gesproken moeten worden.