15 januari 2022

Leerzame bezoeken bij Reimerswaalse bedrijven

Vrijdagavond 14 januari is SGP tweede kamerlid dr. Roelof Bisschop in Reimerswaal aanwezig als spreker op het online event vanuit de Hervormde kerk te Yerseke. Met deze avond gaat de campagne van SGP Reimerswaal voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 van start.

Met een klein gezelschap
Voorafgaand aan deze avond heeft de PR commissie een bezoek georganiseerd aan enkele Reimerswaalse bedrijven, waarbij gelet op de geldende coronaregels slechts een beperkt aantal deelnemers aanwezig kan zijn. Behalve de heer Bisschop, die vergezeld is van zijn echtgenote, zijn dat: Hans Rottier (vanuit Provinciale Staten), Maarten Both, als lijsttrekker en Ad Meeuwsen namens de Reimerswaalse SGP fractie. Namens de PR commissie is Jan van Ginkel aanwezig.

Op bezoek bij DJD
De eerste helft van de middag zijn wij te gast bij DJD in het voormalige klooster te Rilland. Directeur Chiel de Jager verzorgt een boeiende presentatie over zijn bedrijf, waarbij de continue groei sinds de oprichting in het oog springt; het chronisch gebrek aan goede huisvesting gaat hiermee gelijk op. Na jarenlang plannen maken en procederen is de weg nu vrij om de locatie te Rilland uit te breiden van 200 naar 300 bedden. DJD moet als uitzendbureau aan allerlei wettelijke regels voldoen. Vaak doet men echter nog meer dan wat wettelijk verplicht is, dit om zich positief te onderscheiden van allerlei malafide spelers op de markt. Tijdens een inspectie die verband hield met de door de Commissie Roemer gesignaleerde corona problematiek in de uitzendbranche, werd DJD als voorbeeld genoemd voor de branche. Een beoordeling die als een opsteker wordt ervaren! DJD heeft werknemers uit een tiental Europese landen in dienst, het overgrote deel komt momenteel uit Roemenië en Hongarije komt op nummer twee. Het is voor DJD moeilijk om te bemiddelen bij de tewerkstelling van statushouders. Aan het eind van het bezoek hebben we nog een levendige discussie over het tekort aan goede huisvesting. Hierbij komt ook de druk op de kernen aan de orde, waar ook vaak woningen worden gekocht en gehuurd om arbeidsmigranten te huisvesten. Allemaal te verklaren, maar tegelijkertijd weet de Reimerswaalse jongere helaas erg moeilijk een woning te bemachtigen. Dit geeft ook onvrede, waarvoor wij onze ogen niet kunnen sluiten. De heer Bisschop benadrukt dat bezoeken als deze erg belangrijk zijn voor hem als kamerlid om informatie op te halen die enorm kan helpen bij een juiste standpuntbepaling over de vele onderwerpen die voorbij komen.

Tweede bezoek: Murre Technologies
Vervolgens brengen we een bezoek aan Murre Technologies B.V. aan de Zuidweg in Krabbendijke waar we welkom worden geheten door directeur Jan en zijn vrouw Astrid Murre. Jan is in 1987 als 18-jarige begonnen als zelfstandig ondernemer in Driewegen en vestigt zich in 1994 aan de Zuidweg in Krabbendijke. Ook hier is de constante groei opvallend en staat men aan de vooravond van opnieuw een forse uitbreiding. Momenteel is er wat ruis op de lijn in de contacten met de gemeente; een boodschap die meegenomen wordt door onze wethouder. Jan Murre is vol lof over de medewerking van de gemeente Reimerwaal die hij steeds heeft ervaren bij eerdere uitbreidingen van zijn bedrijf en gaat er vanuit dat het ook deze keer goed komt.  Wij worden aan de hand van een presentatie meegenomen in de activiteiten van Murre Technologies, zoals: totaaloplossingen voor de voedselverwerkende industrie in de AGF- en de schaal- en schelpdiersector, maar ook het EasyFarm concept voor het invangen van mosselzaad los van de zeebodem en de oogstmachine die hiervoor ontwikkeld is. Een mooie bijkomstigheid is dat deze machine ook ingezet kan worden voor het oogsten van zeewier, tot voor kort vooral gezien als lastig en ongewenst ‘onkruid’ bij de invang van mosselen. Momenteel doet Murre – samen met partners als de Universiteit Gent en Hogeschool Zeeland - mee aan proeven om een concept te vinden waarbij teelt van zeewier op commerciële basis mogelijk wordt. Zeewier kan o.a. toegepast worden als grondstof voor medicijnen. Uit de presentatie blijkt het sterk innovatieve karakter van Murre Technologies. Dat dit niet onopgemerkt blijft, blijkt als in 2012 het EasyFarm concept onderscheiden wordt met de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo.

Een woord van dank aan de bedrijven voor hun gastvrijheid. SGP Reimerswaal hoopt dat zij nog lang hun bijdrage mogen blijven leveren aan de Reimerswaalse economie en werkgelegenheid.

Ad Meeuwsen