7 april 2015

Maximale ouderbijdrage Jeugd GGZ

Er is in de media veel te doen geweest over de bijdrage die ouders moeten betalen aan de Jeugd Gezondheids Zorg. Deze bijdrage kan voor nieuwe gevallen wel oplopen tot boven de 1.500 euro. Dat dit bedragen zijn die menig ouder zal afschrikken is evident. Dit heeft de fractie van de ChristenUnie alsmede de fractie van het CDA er toe gebracht om een motie in te dienen.

De reden van de motie voor de CU is vanwege de beantwoording van de vragen van het college. Men wil liever geen drempel van belang hebben voor de gezinnen.

Als SGP staan we voor toegankelijke zorg. Dus zorgmijding door (te)hoge eigen bijdrages daar zijn we zeker op tegen. Daarom vinden we de moties wel sympathiek. Toch moeten er wel een aantal kanttekeningen geplaatst worden. De bijdrage van de heer Bruinooge spitst zich toe op de volgende punten:

  • In de eerste plaats moeten we goed beseffen dat dit geld bedoeld is voor onderhoud van kinderen die buitenshuis zorg krijgen. Het gaat dan om kosten voor onderdak, voedsel enzovoorts. Deze kosten heeft een ouder normaal gesproken ook.
  • Over de vraag hoeveel deze kosten zijn loopt nu een onderzoek van staatsecretaris van Rijn.
  • De inning van dit bedrag gaat bij bestaande gevallen pas in per 1 januari 2016 en hoogst waarschijnlijk na uitkomst van het onderzoek.
  • Het gaat alleen om nieuwe gevallen. Landelijk zijn dat er naar men nu schat: 10.000. Men kan zich dan afvragen om hoeveel gezinnen dit in Reimerswaal gaat. Waarbij het niet altijd om gezinnen gaat die dit niet kunnen betalen. Daarbij is er ook voor gezinnen de mogelijkheid om dubbele kinderbijslag te ontvangen in sommige gevallen.
  • Daarna is er ook een motie van CU/SGP, aangenomen in het afgelopen najaar, die het college de mogelijkheid geeft om een hardheidsclausule toe te passen.

De SGP ziet dus mogelijkheden voor het college genoeg om maatwerk te leveren. En vertrouwd dan ook dat het college hier goed mee zal omgaan. Uiteraard moeten problemen hersteld worden maar dan niet elk probleem via een motie. Maar liever een wat langere periode afwachten en dan kijken op welke punten het beleid aanpassing nodig heeft. Een soort veegplan. Dit voorkomt incidenten sturing vanuit de raad.

Het college is van mening dat men als Reimerswaal ook een sociale gemeente moet zijn. Men wil graag met het CAK in gesprek om een inspanning te leveren om er voor te zorgen dat er geen kind tussen wal en schip gaat vallen.

Ook meldt de verantwoordelijke wethouder de Kunder dat hij ook binnen Zeeuws verband moet werken. Daar heeft men afgesproken om het onderzoek van de staatsecretaris af te wachten. Dat is dan ook de mening van het college ten aanzien van de moties.

Kort en goed: Het college moet alert hierop zijn. En daar waar nodig maatwerk toepassen. En verder het onderzoek van de staatsecretaris af wachten. Daarom steunt de SGP beide moties niet.