16 december 2021

Medisch centrum voor Kruiningen

Het pand aan de Montessoristraat 1 in Kruiningen waarin tot voor kort Kibeo in gehuisvest was is door de gemeente verkocht aan tandarts Van den Dorpel. Die is voornemens om zich hier samen met de huisarts te vestigen.

Als SGP-fractie hebben we aangegeven hier blij mee te zijn. De combinatie van een tandarts en huisarts is een logische keuze. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de gemeente, voor zover dat mogelijk is, bevordert dat er een goede en geschikte huisvesting komt voor de huisarts. Het college gaf aan dat het uiteindelijk aan de tandarts en huisartsenpraktijk is om e.e.a. verder in te vullen en samen tot overeenstemming te komen. Wij hebben opgeroepen om daarin een actieve rol te vervullen en te faciliteren zodat e.e.a. op korte termijn gerealiseerd kan worden. Goede zorg komt er beslist niet alleen door een mooi gebouw, maar goede huisvesting is wel een voorwaarde om op een passende manier die zorg te kunnen verlenen.

Fractievoorzitter Artwin Otte heeft hierover het woord gevoerd in de besluitraad van 14 december 2021.