24 januari 2023

Meer spreiding van milieustraten in Zeeland

Iedere gemeente in de provincie Zeeland heeft een eigen milieustraat. Vanuit de Wet milieubeheer is iedere gemeente verplicht om een locatie (milieustraat) te hebben waar inwoners hun grof huishoudelijk afval kunnen brengen. Daarvoor mag wel samengewerkt worden met andere gemeenten. In Zeeland werken alle gemeenten samen in het beheer van de milieustraten. In 2020 is onderzoek gedaan naar de toekomst van de milieustraten in Zeeland. Daarover werd op 24 januari gesproken tijdens de raadsvergadering.

Enkele conclusies van dit onderzoek zijn:

1. Omdat de milieustraten in Zeeland vrij toegankelijk zijn voor zowel inwoners, bedrijven als toeristen, worden er aanzienlijk meer kilo’s grof huishoudelijk (rest)afval gebracht naar de Zeeuwse milieustraten in vergelijking met de rest van Nederland, resulterend in hogere exploitatiekosten;

2. Er is onvoldoende ruimte op het merendeel van de huidige milieustraten om de verschillende wettelijk verplichte afvalstromen kwijt te kunnen, mogelijke uitbreiding van het aantal te scheiden afvalstromen op te vangen, toegangswegen te realiseren en gescheiden verkeer tussen burgers en professioneel verkeer mogelijk te maken;

3. Het realiseren van mogelijkheden tot demontage en kringloop is een manier om de hoeveelheid (rest)afval op de milieustraten te verminderen;

4. Om alle huidige milieustraten toekomstbestendig te maken zorgt dit naar inschatting voor een totale investering van € 45 tot € 140 miljoen.

Regionale spreiding
Naar aanleiding van deze conclusies wordt aan alle gemeenteraden van Zeeland voorgesteld om de milieustraten meer regionaal te spreiden binnen de provincie. Voor gemeente Reimerswaal heeft het principe van regionale spreiding tot gevolg dat de huidige milieustraat in Kruiningen wordt ingericht als een milieustraat 'Compleet'. Dit houdt in dat alle wettelijk te scheiden grondstoffen ingeleverd kunnen worden in Kruiningen. Qua reistijd verandert er niets voor de inwoners van gemeente Reimerswaal. In sommige andere gemeenten van Zeeland zullen milieustraten verplaatst worden of verdwijnen. Dat is voor Reimerswaal dus niet van toepassing. 

Pasjes
Ook andere maatregelen worden genomen om te zorgen dat er minder afval ingezameld wordt wat niet afkomstig is van de Zeeuwse inwoners. Met een te introduceren pasjessysteem wordt geprobeerd te voorkomen dat inwoners buiten Zeeland of toeristen gebruik maken van onze milieustraten. 

Kringloopgoederen
Om inwoners te stimuleren meer in te zetten op gescheiden inzameling van kringloopgoederen stelde de gemeente voor om in de provinciale samenwerking kenbaar te maken dat Reimerswaal op de milieustraat in Kruiningen ook graag kringloopgoederen wil inzamelen t.b.v. een mogelijke kringloopwinkel op de milieustraat van Goes. 

Rentmeesterschap
Namens onze fractie voerde Jan Hoekman het woord. 'De aarde is niet onuitputbaar. Daarom vinden we een goed afvalbeleid belangrijk en is dat voor de SGP ook een speerpunt in het kader van rentmeesterschap. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat we verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld. Dit voorstel voorziet daar wat ons betreft prima in'. 

Amendement
De fracties van CDA, VVD, PvdA en SGP dienden samen een amendement in om bij de regionale samenwerking van de gemeenten kenbaar te maken dat er bij de regionale spreiding van de milieustraten voldoende rekening gehouden wordt met de lokale bereikbaarheid voor iedere Zeeuwse inwoner en dat er op het gebied van inzameling van kringloopgoederen onderzocht wordt of er ook samenwerking gezocht kan worden met bestaande kringloopwinkels in Zeeland. 

Raadslid Jan Hoekman heeft namens onze fractie hierover het woord gevoerd.