15 december 2022

'Verbreding Zanddijk is een grote plus voor ontsluiting Yerseke'

De gemeenteraad van Reimerswaal vergaderde dinsdagavond 13 december over de ontsluiting van Yerseke. Aan de orde kwam het budget voor aanleg van de wegen op bedrijventerrein Olzendepolder alsook de samenwerkings-overeenkomst tussen de Provincie en de gemeente. De verwachtte drukte viel uiteindelijk mee want iedereen kon gewoon in de raadszaal terecht. Toch was er toch sprake van een levendig debat. 

De fracties van SGP en Leefbaar Reimerswaal, samen een meerderheid in de gemeenteraad, stemde voor het raadsvoorstel om de samenwerking voor verbreding van de Zanddijk door te zetten en daarvoor ook de financiële middelen beschikbaar te stellen voor de wegen op ons eigen bedrijventerrein Olzendepolder. 

In twee artikelen op onze website gaan we in op onze standpunten rondom het tracé Zanddijk. In dit artikel leest u meer over de inhoudelijke redenen waarom de verbreding van de Zanddijk een goed alternatief is. Hier leest u een analyse van een aantal zaken die in onze ogen niet goed worden weergegeven.

Hieronder lichten we puntsgewijs toe welke veranderingen er zullen plaatsvinden op het tracé Zanddijk. U kunt hier ook een ontwerptekening vinden.

 1. Een belangrijke verkeersstroom is op rotonde Nishoek straks niet meer zichtbaar. Alle fietsers kunnen via 2 nieuwe tunneltjes op een makkelijke manier alle richtingen vinden. Een flinke plus in de veiligheid voor de fietsers, maar ook voor de doorstroming van het verkeer op deze rotonde.
 2. Ook nieuw is een extra afslag op de rotonde Nishoek. Tussen de afslag Yerseke en de afslag richting de Vlakebrug komt er een nieuwe afslag. Die weg loopt parallel aan de Zandijk, in de richting van Yerseke. Een mooie oplossing voor verkeer wat een bestemming heeft onderaan de Zanddijk of bijvoorbeeld richting de Grintweg rijd. Daarbij is het ook een zeer veilige oplossing voor de huidige gevaarlijke op en af ritten op verschillende plaatsen langs de Zanddijk.
 3. Direct na de rotonde bij Nishoek zien we de carpoolplaats. Die wordt uitgebreid met 25 plaatsen. Dat is een mooie toevoeging aan een carpool locatie die veel gebruikt wordt. 
 4. Onderaan de dijk zien we iets verder ook dat zowel de stationsweg als Weihoek ontsloten wordt in een T splitsing richting de rotonde Nishoek. Ook dat is een gewijzigde situatie. We zijn op die locatie niet bang dat er sluipverkeer zal optreden richting Kruiningen. De verkeersintensiteit is daar dermate laag dat er geen sprake kan zijn van opstoppingen en al helemaal niet van vertraging. De huidige oplossing waarbij (vracht)auto's vanaf de stationsweg moeten afslaan de Zandijk op richting de rotonde Nishoek is heel wat minder overzichtelijk. 
 5. Onderaan de Zanddijk ligt straks een veilig vrij liggend fietspad vanaf rotonde Nishoek tot station Kruiningen Yerseke. 
 6. Dan komen we bij het spoor. Eén van de grootste wijzigingen van het tracé. Bestuurders van en naar Yerseke hoeven daar niet meer te remmen voor een passerende trein. Ook geen opstoppingen meer dus als het druk is of als het wat langer duurt. Je treft daar ook geen vrachtwagen vanuit de Stationsweg die nog net voor je langs schiet. In de plaats van dat alles komt een prachtig viaduct over het spoor die de doorstroming flink verbeterd. 
 7. Vervolgens na het viaduct het grootste stuk van de Zanddijk. Wat direct opvalt is de extra ruimte ten opzichte van nu. De rijbaan is in zijn totaliteit 1.5 meter breder. In plaats van 6 wordt die 7.5 meter. Daarbij komt dat er tussen de 2 rijbanen in een strook komt van 80 centimeter. Op dit moment worden de rijbanen gescheiden door slechts 1 enkele lijn. Daarmee is het te gebruiken wegoppervlak ineens 38% breder. Aan beide kanten van de dijk is vervolgens ook een strook van 2 meter opgenomen met verharding om te voorkomen dat auto's die een keer onverhoopt moeten uitwijken direct de dijk af zouden rijden. En naast die strook van 2 meter is nog eens 2,5 meter opgenomen, voor we bij het talud komen. Dat is per saldo dus een ruime verdubbeling van de breedte van de dijk zoals we die nu kennen.
 8. Ook ter hoogte van de Grintweg valt iets op. Geen auto's meer die midden op de Zandijk stil gaan staan omdat ze willen afslaan naar de Grintweg. Via de parallelweg is die straks veel veiliger te bereiken. Voor fietsers is een fietstunneltje onderdoor de dijk voorzien. 
 9. Daarna komen we bij de rotonde Olzendepolder. Een verbetering ten opzichte van het huidige kruispunt wat midden op de dijk ligt. Daarbij komt er ook een belangrijke toevoeging: een nieuwe aftakking zorgt voor een directe verbinding richting bedrijventerrein Olzendepolder. 
 10. Vanaf hier is het belangrijk om te vermelden dat over de Molendijk geen vrachtverkeer meer zal rijden. Vrachtverkeer en busvervoer zal zijn weg vinden via de nieuwe weg over bedrijventerrein Olzendepolder. Dat is een verbetering voor de veiligheid op de Molendijk omdat daar alleen nog personenauto’s zullen rijden. Een minpunt valt hier zeker ook te noemen. Het busvervoer en vrachtverkeer wat niet op Olzendepolder moet zijn maar in de kern Yerseke, zal toch over de nieuwe weg over Olzendepolder moeten rijden. 
 11. Aan de andere kant moeten we dat ook in de context durven zetten van de alternatieven. De keuze voor het tracé is inmiddels gemaakt. Maar stel dat in het verleden een andere keus zou zijn gemaakt, Bijvoorbeeld een poldertracé, wat helaas niet mogelijk bleek, dan had niet alleen het vrachtvervoer en busvervoer voor de kern Yerseke over het bedrijventerrein Olzendepolder moeten rijden, maar zou ook veel personenvervoer wat van en naar Yerseke moet over het bedrijventerrein rijden.
 12. Een andere grote pré ter hoogte van de rotonde Olzendepolder is de fietstunnel die onderdoor de afslag Olzendepolder komt. Daar kan fietsverkeer, waaronder veel schoolverkeer, van en naar Krabbendijke, op een veilige manier gebruik van gaan maken.
 13. Na de afslag Olzendepolder komen we op de nieuwe rotonde Wulk terecht. Het is vanaf daar mogelijk om vanaf de zuidelijke kant van Olzendepolder alle richtingen op het bedrijventerrein te vinden. Gaan we hier rechtdoor dan komen we op een hele nieuwe weg, die tussen de 2 gedeelten van het bedrijventerrein in komt te liggen. 

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad is er door de fractie van SGP en Leefbaar Reimerswaal een motie ingediend om te onderzoeken of de afslag ten westen van rotonde Wulk doorgetrokken kan worden naar 'Ostrea'. Wij zien daar veel voordelen in voor de routing op het bedrijventerrein. O.a. ook dat de speciale uitvoegstrook op de nieuwe doorgaande Olzendepolderweg kan verdwijnen. Deze motie werd aangenomen door een ruime meerderheid van de raad. Alleen de fractie van ChristenUnie stemde tegen deze motie. 

We hebben ook aandacht gevraagd voor de periode tijdens de aanleg. Daarover zijn nog best wat onduidelijkheden en zorgen bij gebruikers van de Zanddijk en omwonenden. We vinden dat Yerseke ook via de zijde van de Zanddijk bereikbaar moet blijven tijdens de periode van aanleg. 

Als we alles op een rij zetten, en dat naast de huidige Zanddijk leggen, dan kunnen en mogen we niets anders dan concluderen dat er sprake is van een dikke plus voor de ontsluiting van Yerseke. Er is dus genoeg reden om blij te zijn met dit besluit. 

Door een aantal insprekers vanuit de dorpskernen en het bedrijfsleven klonk de oproep om als gemeenteraad wel in te stemmen met de nieuwe wegen op bedrijventerrein Olzendepolder en de ontsluiting van het bedrijventerrein richting de Zanddijk maar om niet in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met de provincie over de verbreding van de Zanddijk. Wij hebben daar niet mee ingestemd. Dat leggen we hier uit. 

Fractielid Daniël van Iwaarden heeft het woord gevoerd over dit dossier.