10 januari 2014

Nr. 2 M. (Rien) Bruinooge, SGP Kandidatenlijst 2014

Ik ben in 1961 geboren in Puthoek, een buurtschap tussen Kruiningen en Waarde, dat behoorde tot de toenmalige gemeente Waarde. Geboren en getogen in Reimerswaal dus, en hier ook bijna mijn hele leven gebleven. Bijna zeg ik, want na ons trouwen hebben mijn vrouw en ik tweeënhalf jaar in Biezelinge gewoond. Maar nu ga ik te snel. Nog even terug naar mijn kinderjaren.

Toen ik, als oudste zoon,  de leerplichtige leeftijd bereikte, zijn mijn ouders verhuisd naar Kruiningen. Daar heb ik de lagere school doorlopen en daarna de MAVO in Krabbendijke. Na de MAVO ben ik gaan werken bij Schuitema in Krabbendijke. Eerst in het magazijn, daarna op de vrachtwagen en later op het planningskantoor. Ik heb daar 23 jaar gewerkt, met een korte onderbreking, toen ik mijn dienstplicht moest vervullen. In 2001 is Schuitema in Krabbendijke weggegaan en werd het voor mij tijd om iets anders te gaan zoeken.

Ik ben toen bij van Gansewinkel terecht gekomen, eerst als planner en nu werk ik daar als logistiek teamleider. Ik geef daar samen met 2 collega’s leiding aan ruim 30 man. Dit team haalt door heel de provincie Zeeland en op Goeree Overflakkee afval op. Verschillende soorten afval, met verschillende soorten ophaalmethodes, met verschillende soorten vrachtwagens. We halen dit afval op bij gemeentehuizen, bij scholen, bij bedrijven, bij ziekenhuizen en op grote fabriekscomplexen, maar ook bij particulieren. Heel divers, elke dag anders, iedere keer weer een nieuwe uitdaging. Kortom, een boeiend vak.

Al tijdens mijn periode op het planningskantoor van Schuitema bleek dat een MAVO-diploma niet toereikend was. Ik ben toen in de avonduren een MBO-opleiding gaan volgen, en later nog een HBO-opleiding. In 2006 ben ik, even voor mijn 45ste verjaardag, afgestudeerd aan de Nederlandse Transport Hogeschool.

En hoe ben ik dan in de politiek terecht gekomen? Wel, ik was 12 jaar oud toen mijn vader gekozen werd in de gemeenteraad van Reimerswaal. Als kind was dit een heel interessant gebeuren. Ik ben dit dan ook altijd blijven volgen, ook toen mijn vader later wethouder werd. In die tussentijd was ik al gekozen in het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging. Daar ben ik vele jaren penningmeester geweest en vanaf 2007 mag ik daar voorzitter zijn. Toen men kandidaten zocht voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 heb ik mij ook kandidaat gesteld en tot mijn verrassing kwam ik direct al vrij hoog op de lijst. Ik stond op nummer negen, en met 7 raadsleden en 1 wethouder is dat de 1e reserveplaats. Halverwege deze raadsperiode is ons raadslid uit Oostdijk, Nico Huizen, ernstig ziek geworden en in 2008 helaas aan deze ziekte overleden. Ik heb toen zijn plaats in mogen nemen en ben op dit moment van schrijven dus ruim 5 jaar raadslid.

Al direct vanaf het begin heb ik de portefeuille Jeugd gekregen. Bij alles wat met jeugd en jongeren te maken heeft, werd er van mij verwacht dat ik hier iets zinnigs over zei. Dat vergde, zeker in het begin, heel veel oriëntatie middels lezen en gesprekken. Deze portefeuille bevat naast Onderwijs ook Jeugdzorg en de zorg om de jeugd. In de achterliggende periode zijn onder andere de moeilijkheden rondom het openbaar onderwijs aan de orde gekomen. Dit onderwijs is de verantwoordelijkheid van Stichting SOM en die hebben lange tijd te kampen gehad met financiële problemen. Ook de sluiting van de openbare school in Waarde is langs gekomen in de gemeenteraad. Verder vormen de consultatiebureaus een hoofdpijndossier. Hierover zal de komende tijd ook het nodige over te doen zijn, daar deze zorg in huidige vorm onbetaalbaar wordt. Dit is een kleine greep uit de portefeuille voor wat betreft Onderwijs en Jeugdzorg. Maar ik noemde ook de zorg om de jeugd. Denk daarbij aan het (soms overmatig) gebruik van alcohol en drugs onder de jongeren. Als portefeuillehouder heb ik dan ook zitting in de werkgroep Alcohol&Jeugd binnen onze gemeente.

Naast gemeenteraadslid en voorzitter van de PKV ben ik ook districtbestuurder van Veilig Verkeer Nederland district Zeeland. Binnen dit bestuur heb ik de portefeuille Kind&Verkeer, wat soms ongedachte overlappingen geeft met mijn gemeenteraadsportefeuille.

Verder hebben mijn vrouw en ik 3 kinderen gekregen, die intussen alle 3 ook getrouwd zijn. En inmiddels zijn wij de trotse grootouders van 7 kleinzoons. Dus mijn dagen zijn goed bezet, maar ik mag gelukkig een goede gezondheid genieten en doe al mijn werkzaamheden met plezier. Ik hoop dan ook de komende periode met Gods Zegen het goede voor onze goede gemeente met al haar inwoners te zoeken. Ik hoop dat ik ook in de komende periode de nodige kracht en wijsheid van God mag ontvangen.

Bij dezen geef ik dan nu met plezier de pen door aan onze fractievoorzitter en de nummer 3 van de lijst: Tin Janszen.