24 januari 2014

Nr. 4 J.A. (Hans) Rottier, SGP Kandidatenlijst 2014

Mijn naam is Hans Rottier. Ik ben opgegroeid in Yerseke in een gezin met 4 zussen en een broer. De schooltijd is begonnen op de Ds. G.H. Kerstenschool in Yerseke, vernoemd naar de predikant van Yerseke van 1912-1926  en drijvende kracht achter de oprichting van de SGP. De lagere schooltijd was een mooie tijd met goede herinnering aan de school en de vele vrienden op het dorp waarvan een deel in onze straat woonde.

 

Na de lagere school heb ik de MAVO in Krabbendijke gevolgd. Na de Krabbendijkse tijd gekozen voor een technische richting aan de MTS in Bergen op Zoom.Op de MTS me bezig gehouden met Elektrotechniek.

 

Toen de MTS was afgerond vroeg ik me af: werken of nog verder leren. Met de gedachte je moet leren als je jong bent, doorgegaan naar de HTS in Vlissingen. Dit was een mooie tijd, waar naast de studie het aantal hobby’s ook een rol speelde. Daarnaast was ik actief in jeugdvereniging, jongerenkoor en mannenkoor. Aangezien ik dit graag deed bracht het vaak ook werk en functies mee van respectievelijk penningmeester, voorzitter en redactielid. Al de mooie herinneringen en ervaring is nuttige bagage die je meeneemt in de toekomst.

 

Na de HTS afgerond te hebben, mocht ik beginnen bij Uticon ingenieursbureau in Bergen op Zoom.  Aanvankelijk als tekenaar/ constructeur en al vrij snel als projectengineer. Het engineeringwerk is leuk om te doen door de veelzijdige facetten die langs komen, zoals uitzoekwerk in de fabrieken, (bouw)vergaderingen, (bouw)begeleiding, technische omschrijvingen, kostenramingen, etc. Tijdens de projecten in ben ik aanraking gekomen met brandveiligheid vraagstukken en  installaties, zoals brandmeld- en ontruiminginstallaties, sprinklerinstallaties, blusgasinstallaties, etc.

 

 

Na ca 5 jaar met veel plezier bij Uticon gewerkt te hebben, ben ik aan een nieuwe uitdaging begonnen bij Delmeco ingenieursbureau in Goes. Dit bureau was in groeifase, waarbij de verschillende facetten nader uitgebouwd konden worden, zeker aan de advies en consultancy kant. Inmiddels werd duidelijk dat in de brandveiligheid nog veel te doen was, en derhalve  besloten om daarin verder te ontwikkelen. De laatste jaren vooral actief in de brandveiligheid in de  voedingsmiddelen industrie. De diversiteit van belanghebbenden, zoals eigenaren, overheden, verzekeraars maak het werk als projectleider/ adviseur erg boeiend.

 

In de tussentijd heb ik mijn vrouw leren kennen, zodat we in 2004 zijn getrouwd en de gelukkige vader van drie zoons en een dochter mag zijn. In Yerseke gebleven en voel daarbij warme betrokkenheid  met de visserij, mossel - en oestersector. Dat zit vaak in simpele dingen, zoals vroeger (meehelpen met) wormen spitten. Of ook het fietsen van een rondje over de kaai(e) met de kinderen en het  regelmatig in de vakantie met een mosselkotter van kennissen mee mogen varen. 

 

De politiek vond (en vind) ik boeiend en interessant. Van jongs af de SGP partijdag bezocht, wat zeker als jonger iemand als indrukkenwekkend wordt ervaren. In de MTS tijd ging ik vaak naar raadsvergaderingen luisteren. Later in de HTS tijd was daar minder tijd voor doordat ook naast de studie nogal wat hobby’s een rol speelden. In 2002 en 2006 ben ik gevraagd of ik beschikbaar was voor de kandidatenlijst en heb daarin toegestemd. In 2010 kwam diezelfde vraag, maar kwam toen redelijk onverwachts op een verkiesbare plaats te staan (nummer 7). Dit resulteerde dat ik gekozen ben in de raad in 2010 en het raadswerk met veel plezier een aantal jaar mag doen.

 

Vanuit de fractie heb ik de portefeuilles subsidies en individuele voorziening gekregen. Onderdelen van subsidie zijn onder andere de dorpshuizen, bibliotheken en het zwembad. Het zwembad bijvoorbeeld is een dossier wat volop in de belangstelling heeft gestaan en middels onderzoek in kaart is gebracht, hoe de oplopende kosten beheersbaar kunnen blijven. Het stichtingsbestuur, mede naar aanleiding van het onderzoek, is bezig maatregelen te nemen en door te voeren. Enerzijds om de kosten te verminderen, anderzijds om inkomsten te genereren. De gevolgen van deze maatregelen zullen in de loop 2014 zichtbaar worden. Door de gemeenteraad is nog geen besluit genomen richting de toekomst. Onderdelen van individuele voorzieningen zijn participatie, uitkeringen, trajectbegeleiding, etc. Zeker op dat gebied staan veel veranderingen op stapel door decentralisaties en  bezuinigingen vanuit de rijksoverheid enerzijds en anderzijds het inrichten van  samenwerkingverbanden om deze taken goed aan te kunnen. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen.  Bij het raadswerk mag ik vanuit de fractie  het fractiesecretariaat vervullen. 

 

Het belang dienen van de burgers in onze gemeente is een uitdaging die me aanspreekt. Zeker vanuit het goede uitgangspunt dat de SGP hanteert, namelijk het inrichten van de samenleving op basis van  Bijbelse uitgangspunten, die nog steeds actueel zijn en toepasbaar.

 

 Geef graag de pen door aan de nr. 5 van de lijst  Artwin Otte.