31 januari 2014

Nr. 5 B. (Artwin) Otte, SGP Kandidatenlijst 2014 .

’t Was in 1984 dat ik in het gezin Otte als tweede kind (van de zeven) in de wieg werd gelegd.  Geboren in Kruiningen, heb ik daar een achttal jaren de Comrieschool in ons dorp bezocht. Daarna was het tijd om naar het Calvijn College in Krabbendijke te gaan. Twee jaar later verhuisde ik naar Goes om daar de HAVO te gaan doen.  Ik ben dus groot geworden in onze prachtige gemeente met veel ruimte om te spelen en ook een rustige omgeving om op te groeien.

Na het doorlopen van de middelbare school heb ik aan de Hogeschool Zeeland de opleiding Bouwkunde gevolgd. Tijdens deze studie kwam ik voor het eerst in aanraking kwam met de werkzaamheden op het gemeentehuis. Een half jaar heb ik stage gelopen op de afdeling  BMH (Bouwen Milieu en Handhaving). Voor mijn studie heb ik toen een onderzoek gedaan naar welstandsvrij bouwen. Ik weet nog goed hoe ik vol spanning het eindresultaat aan de gemeenteraad gepresenteerd heb... In die tijd werden de nieuwbouwwijken welstandsvrij en werd er een wat lichter welstandstoezicht bepleit en ingevoerd. Een goede zaak. Het bewaken van de beeldkwaliteit van onze gemeente is belangrijk, maar niet tot in elk detail.

Na het afronden van deze opleiding heb ik enige tijd gewerkt bij een bouwbedrijf in Krimpen aan de IJssel. In deze tijd ben ik ook getrouwd. Mijn vrouw woonde en werkte in Waddinxveen en daar hebben we toen een jaar gewoond. Daarna zijn we met z’n drieën weer terug in Kruiningen komen wonen, want inmiddels was onze oudste zoon geboren. De rustige omgeving ten opzichte van de Randstad waardeer ik nog steeds en ik ben blij dat ik me ook in de gemeenteraad in kan zetten om dit zo te houden. Inmiddels hebben we 4 kinderen gekregen en werk ik als projectleider bij Bouwbedrijf Schrijver in ‘s-Gravenpolder.

Of de interesse voor politiek nu ontstaan is door die presentatie in de gemeenteraad, dat betwijfel ik. Mijn vader is twaalf jaar raadslid van onze gemeente geweest en ik denk dat onder andere hierdoor mijn interesse voor de politiek opgewekt is.

Als medeoprichter van de SGP-jongeren Reimerswaal ben ik al op jonge leeftijd hierin verzeild geraakt. Op 23 september 2005 heeft de “nieuwe”  burgemeester Huisman een inleiding voor ons gehouden. Dat was aanleiding voor het eerste gesprek wat ik met hem voerde, want we moesten wel eerst een keer op het gemeentehuis komen om goed met hem door te nemen wat nu eigenlijk de bedoeling was.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 stond ik op een niet direct verkiesbare plaats op de lijst. Door het tussentijds vertrek van dhr. Murre ben ik  in oktober 2012 vrij onverwacht toch als gemeenteraadslid beëdigd.

Nu zijn we inmiddels ruim een jaar verder zijn en komen er nieuwe verkiezingen aan. Opnieuw ben ik op de lijst geplaatst. Wat mijn drijfveer is om me in te zetten voor onze gemeente? In de eerste plaats omdat ik van mening ben dat ook in het gemeentebestuur van onze gemeente Reimerswaal Gods Woord het belangrijkste uitgangspunt moet zijn. Gods Woord is ook voor mij het richtsnoer in soms moeilijke beslissingen. Daarnaast zijn er ook vele praktische dingen waarin je als raadslid en vooral als fractie sturing kan geven. Ik denk dan aan het ondersteunen en ruimte geven aan ondernemerschap. Het creëren van een rustige en veilige woonomgeving. In de komende jaren zullen we als gemeenten steeds meer taken vanuit het rijk overgedragen krijgen op het gebied van zorg voor onze burgers. Aandacht voor zorg vanuit eigen identiteit is voor ons een belangrijk punt.  Zo zijn er nog veel meer dingen te noemen.

Vanuit mijn achtergrond als bouwkundige ben ik voorstander van een gemeente die voortvarend is in vergunningverlening. Een gemeente die het stimuleert om op een verantwoorde wijze te bouwen, ik denk dan vooral aan vervangende nieuwbouw en duurzaam bouwen.

We kunnen wel veel idealen hebben, echter we moeten wel eerlijk onder ogen zien dat we komende jaren als gemeente fors zullen moeten bezuinigen aangezien de inkomsten behoorlijk teruglopen. Dat betekent ook dat niet altijd alles kan, maar dat er keuzes gemaakt moeten worden, willen we als gemeente financieel gezond blijven.

Kortom uitdagingen genoeg, mijn kompas is helder. Mooi dat wij als fractie samen kunnen werken vanuit hetzelfde beginsel.  Oudere raadsleden en jonge raadsleden, pas beginnende en enorm ervaren raadsleden.

Nu wil ik Bram van Stee, de nestor van onze gemeenteraad aan het woord laten.