4 maart 2014

Nr.9 A.J. (Ad) Meeuwsen, SGP Kandidatenlijst 2014

Of ik als nummer negen op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen een stukje wilde schrijven om mijzelf aan u, als mogelijke kiezer, voor te stellen. Zo luidde de vraag.  Nu is schrijven over mijzelf niet iets wat ik graag doe; als je dat dan ook nog eens als negende moet doen, is het moeilijk om origineel te zijn. Maar goed ik doe mijn best.

Op 20 september 1961 ben ik geboren in Oostdijk, en wel in het deel dat behoorde tot de vroegere gemeente Krabbendijke. Daar bezocht ik vanaf 1965 de kleuterschool, die toen ondergebracht was in het oude houten dorpshuis ‘Apeldoorn’. In augustus 1967 mocht ik naar de ‘grote’ school, die toen slechts twee lokalen telde, met elk drie klassen. Daar zwaaide ik in de zomer van 1973 af, nadat ik de vijfde en zesde klas had doorlopen bij meester Ruissen, die daar tevens ‘hoofd der school’ was.

Na de vakantie was het fietsen naar de Rehobothmavo in Krabbendijke. Deze school mocht ik in mei 1977 met het gewenste diploma verlaten. Inmiddels waren wij als gezin in 1974 verhuisd van Oostdijk naar Krabbendijke.

Het najaar van 1974 was extreem nat, zodat de machines niet of nauwelijks het land op konden; onze klas kreeg toen oogstverlof om de boeren te helpen met het handmatig binnenhalen van de oogst, wat voor ons als leerlingen een welkome onderbreking van het schoolleven betekende. Overigens werkte je in die tijd als jongere regelmatig op het land om te helpen met allerlei werkzaamheden, zoals aardbeien plukken, ‘juun’ optrekken en afsnijden, bonen plukken, bloembollen rooien en ’s winters bollenpellen. Je groeide zo op dichtbij de natuur en was ook betrokken bij het boerenleven.

Mijn ouders vonden het na de Mavo tijd om echt te gaan werken en mijn vader had ook al wat gevonden: op de administratie bij Gebroeders Weststrate had men een vacature. Daar ben ik op 1 augustus 1977 begonnen als administratief medewerker. In de avonduren volgde ik enkele boekhoudcursussen. Toen mijn directe chef gebruik maakte van de VUT-regeling mocht ik zijn plaats als boekhouder innemen. Inmiddels ben ik daar – met alleen in 1980/1981 een onderbreking van 14 maanden in verband met het vervullen van de dienstplicht – nog steeds werkzaam.

Inmiddels had ik een vrouw gevonden in Yerseke en waren wij in 1984 getrouwd. Mijn schoonvader was mosselkweker en zo maakte ik kennis met de boeren van de zee. Al bij de eerste kennismaking kreeg ik mijn vuurdoop, hij trakteerde namelijk op verse oesters, zo uit de schelp.

Mijn politieke interesse dateert vanuit de Mavotijd. Mijn toenmalige klasgenoot Rien Bruinooge schreef ook al over de raadsverkiezingen van 1974. Behalve zijn vader werd toen ook onze wiskundeleraar J.A. Bliek raadslid voor de SGP in Reimerswaal. Dat ging ons als leerlingen niet helemaal ongemerkt voorbij. Verder herinner ik mij het examen Nederlands in 1977.  Eén van de opdrachten was het schrijven van een opstel, waarbij je mocht kiezen uit een aantal onderwerpen. Het onderwerp weet ik niet precies meer, maar ik schreef het opstel over de politiek en het maken van politieke keuzes, ook over de keuzes die de SGP als beginselpartij maakt. Mijn inspiratie zal ik waarschijnlijk gehaald hebben uit de campagne voor de Kamerverkiezingen van 25 mei 1977. Het opstel leverde mij complimenten op van de lerares Nederlands, juffrouw Knulst, en een cijfer 8.

Een aantal jaren later (vermoedelijk 1984) werd ik lid van de Kiesvereniging te Krabbendijke, waar de heer J. de Rooij toen voorzitter was. Willem Koster was in die tijd raadslid en fractievoorzitter en sprak tijdens de voorjaarsvergaderingen – op een deskundige en ook humoristische wijze – over het gemeenteraadswerk. Weer een aantal jaren later ben ik nog een tijdlang bestuurslid en tevens secretaris van de kiesvereniging geweest.

Waarom SGP?

Wat mij altijd heeft aangesproken is het doel van de SGP, namelijk: ‘De beginselen van Gods Woord tot meerdere erkenning te brengen.’ Daarom heeft de SGP ten diepste nooit een andere boodschap uitgedragen dan: ‘Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.’ Dat was nodig bij de oprichting van de SGP in 1918 en deze boodschap is na 95 jaar nog steeds, ja meer dan ooit, nodig! 

Daarom wil ik u van harte opwekken om – niet om mensen maar om het beginsel – op D.V. 19 maart uw stem uit te brengen op nummer 1 van lijst 1!