2 december 2022

Op fractietour bij FruVo B.V. en de Julianaschool

Zaterdagmorgen 19 november 2022 stond de halfjaarlijkse fractietour op het programma. Dit keer deden we Krabbendijke aan. We gingen op
bezoek bij FruVo B.V en aansluitend de Julianaschool Krabbendijke.

FruVo B.V.
Onder het genot van een kopje koffie praatte ondernemer Martijn Vogelaar ons bij over het reilen en zeilen van z’n onderneming. Eerst kwam er een stukje geschiedenis van het bedrijf aan bod om vervolgens over te gaan op de onderwerpen die (dagelijks) spelen zoals o.a.:

●      de teelt;
●      zoetwatervoorzieningen in boomgaarden;
●      Regelen huisvesting van seizoenarbeiders

Aan het telen van appels en peren hangen veel risico’s, zo legt Martijn uit. Pas na 3 jaar geeft bijvoorbeeld een perenboom de eerste vruchten. Ook is het plukken erg arbeidsintensief en is de kans groot dat de oogst kan verhagelen wat nu ook in Krabbendijke en Waarde is gebeurd. Hagelnetten kan een oplossing zijn maar daar zitten ook weer nadelen aan. Fruvo B.V. is in het bezit van een hagelkanon, deze is ook redelijk effectief maar niet wanneer er extreme buien losbarsten, en dat gebeurt steeds meer en meer…

Een uitdaging is dus om het plukken minder arbeidsintensief te maken. Daarom worden de fruitbomen tegenwoordig vaak in lei-vorm aangeplant zodat plukrobots makkelijker bij de vrucht kan komen. Ook het snoeien wordt hierdoor vergemakkelijkt.

Verder is op vrijwel de meeste percelen druppelbevloeiing aangelegd in de boomgaarden. Hierdoor worden de fruitbomen van zoetwater voorzien wat door de jaren steeds belangrijker is gaan worden vanwege de droge zomers. Zoetwater wordt via leidingen aangevoerd vanuit de Biesbosch. Veel agrariërs en fruittelers in onze regio hebben deze voorziening nog niet maar door de  Provincie Zeeland is het ‘Zeeuws Deltaplan Zoet Water’ opgericht om dit probleem versneld aan te pakken.

Tijdens de plukperiode maakt Fruvo B.V. voornamelijk gebruik van arbeidskrachten die uit Polen komen. Martijn constateert wel dat steeds meer Poolse werknemers in hun eigen land aan de slag gaan gezien dit land door Europese subsidies steeds meer op eigen benen is komen te staan.

Afgelopen jaar is er door Fruvo B.V. flink geïnvesteerd in het huisvesten van arbeidsmigranten. Het nieuwe pand is gereed om de arbeidsmigranten op een juiste wijze te kunnen huisvesten. Als het welzijn van je werknemers in orde is dan zie je dat ook terug in het arbeidsethos van de arbeidskracht is de gedachte. We kregen ook nog wat huiswerk mee. De vele regels die er zijn maken het ondernemen er niet makkelijker. Aan de hand van diverse voorbeelden legt Martijn uit waar hij in de praktijk tegenaan loopt.

Daarom vinden wij dit soort werkbezoeken zo waardevol zodat we ook in onze fractie weten wat er speelt bij onze burgers en hun geluid kunnen laten horen in de gemeenteraad.

Julianaschool
Daarna bezochten we ook de Julianaschool Krabbendijke aan de Vlierbessestraat. De basisschool is hier tijdelijk gevestigd i.v.m. de bouw van een nieuw schoolgebouw.

We werden opgevangen door het bestuur van de school en nadat we van koffie en een heerlijke bolus waren voorzien kregen we een inkijkje van de presentatie. Directeur Meeuwsen vertelt ons dat de afgelopen 2 jaar behoorlijk intensief waren geweest voor de school. Er werd vorig jaar afscheid genomen van het oude gebouw. Het oude schoolgebouw dateerde van 1961 en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Bovendien was er ook behoefte aan meer ruimte. Op dit moment telt de Julianaschool zo’n 300 leerlingen.

Er moest dus tijdelijke huisvesting geregeld worden. De verhuizing naar de tijdelijke huisvesting was al een hele onderneming en belevenis. De kinderen van de school werden ook nauw betrokken in dit proces. Vanuit het gemeentebestuur werd er altijd constructief meegedacht en dat werd zeer gewaardeerd.

De locatie voor de tijdelijke huisvesting viel op de Vlierbessestraat. Eén oproep was genoeg om heel veel vrijwilligers op de been te krijgen. Units moesten worden gekoppeld, het riool moest worden aangelegd, een schoolplein moest er komen inclusief de plaatsing van de speeltoestellen.

Daarna kwamen er teleurstellende berichten dat er toch fors meer geld bij moest. Ruim 8 ton om de realisatie van de nieuwbouw mogelijk te maken. Vele verkoopacties werden op touw gezet en toen de gemeenteraad in maart van dit jaar akkoord ging met het verlenen van extra krediet maakte dit de weg vrij voor de definitieve nieuwbouw van de school. Terugkijkend is er verwondering bij het bestuur ondanks de tegenslagen in het traject dat het toch tot een goed einde kwam.

Andere school-gerelateerde onderwerpen kwamen verder nog aan bod zoals genderidentiteit en het bezoek van de Onderwijsinspectie. Vanuit de fractie hebben we ook onze vragen kunnen stellen. Voor ons als fractie een interessant werkbezoek om als ‘buitenstaander’ te horen hoe deze periode beleefd is. We mogen als fractie spreken van een nuttige ochtend.