3 februari 2015

Opinieraad

Het is 3 februari 2015 en er is een kleine opinieraad over twee punten. Daarbij is er een nieuwe griffiemedewerkster mevrouw C. (Connie) de Bruin. Deze is ter ondersteuning van T. (Tycho) Jansen. De raadsgriffier staat de gemeenteraad terzijde met raad en daad. Zo kun je aan de raadsgriffier vragen om een amendement op te stellen of een motie. Ook zorgt de raadsgriffier voor onze stukken, tegenwoordig op de Ipad.

Wat betreft de vergadering zelf daar is vooral de SGP fractie erg klein (maar 4 van de 7 zijn aanwezig) en daarbij is ook de SGP wethouder nog eens afwezig. Dit is in dit geval niet bijzonder erg want de dossiers die behandeld worden zijn niet zeer schokkend. Het gaat over het bestemmingsplan buitengebied 2e herziening. Hier staan niet veel schokkende zaken in.

Het tweede dossier gaat over een risicoprofiel dat is opgesteld. Een zeer lijvig document wat probeert om alle veiligheidsrisico's in beeld te brengen. Hierover heeft het college al een voorsprong genomen door een aantal op en aanmerkingen hierover te maken. Hierover heeft de PZC al eerder bericht gegeven.

Zo zijn we in Reimerswaal best wel kwetsbaar, te denken valt aan:

  • Drukbevaren westerschelde
  • Twee kerncentrales (Doel ! / Borselle)
  • BASF dichtbij
  • Spoorlijn met goederenvervoer
  • Twee Tennet hoogspanningslijnen
  • Snelweg A58
  • Twee kanelen met sluizencomplexen
  • Gasleidingstraat

En dit allemaal door het smalste deel van Zeeland. En zo zouden er nog wel meer te bedenken zijn. Nu moeten we niet direct allemaal wakker gaan liggen. Maar het is wel goed dat er aandacht voor is en we goed opletten. Dit is ook de inzet van de inbreng van de SGP.

Wat wel mooi was dat er een deskundige aanwezig was over het sluizendebacle. De heer J. Smet kon het helemaal toelichten en stelde daarmee een wat meer genuanceerd beeld dan in de krant door de schippers is aangegeven.

De burgemeester geeft wel aan dat er nog wat meer communicatie had kunnen zijn rondom de aanvaring op de Westerschelde. Wat betreft de afstandsbediening van de sluizen zou er juist sprake zijn van een verbetering als het nu is. Maar de vraag of het nog teruggekeerd kan worden van de afstandsbediening is volgens de burgemeester absoluut niet aan de orde. Alhoewel hij zelf ook wel liever ziet dat er iemand op de sluizen aanwezig zou zijn. Maar dit zal geen praktijk meer worden.