6 mei 2014

Opinieraad 6 mei

Op de opinieraad was vooral de kern Rilland in beeld. Niet alleen een herzien bestemmingsplan werd besproken. Maar ook het nieuwe plan voor de Vliedbergstraat waar R&B wonen een woonzorgcomplex gaat bouwen. De raad was over het algemeen zeer tevreden met de plannen. Wel was er enige discussie over de luidinstallatie op het dorp. Deze zit nu nog in de oude kerk maar werkt niet meer en is vanwege de slechte staat van de kerk ook niet meer te repareren. Als alternatief wordt er voorgesteld om een luidinstallatie te bouwen in de tuin van de Levensbron kerk aan de Valckenisseweg. Deze willen daar graag aan meewerken en ook zelfs financieel hierin meehelpen.

Bezig met laden Google Maps...Bij het woonzorgcomplex aan de Vliedbergstraat is er vanuit de SGP wat vragen over het openbare pad. We zien dit graag gerealiseerd en daarom willen we dat de financiële prikkel zoals in het voorstel staat ook uitgevoerd gaat worden. De wethouder (J. Sinke - SGP) geeft hierop aan dat dit zeker zo is. Maar dat er nog een klein knelpunt is wat betreft het oostelijke deel van dit wandelpad. De eigenaren van het naastgelegen complex moeten daarvoor toestemming geven. Dat is nog niet helemaal rond op dit moment. Maar er wordt, zo verzekerd ons de wethouder, hard aan gewerkt.

De motie van de SGP over de schuilgelegenheden heeft geresulteerd in een voorstel van het college. Daarin blijkt dat de uitvoering daarvan eenvoudiger is dan men vooraf gedacht had. De SGP is vol lof richting de ambtenaren en college over het vinden van deze eenvoudige oplossing. Bij de beantwoording van de vragen geeft J. Sinke aan dat hij liever niet te veel regels stelt aan het voorstel wat betreft de manier van bouwen van de schuilgelegenheden. Hij wil vooral de eigenaren oproepen om mooie bouwwerken te realiseren.

Naast deze punten komen o.a. ook het concept prestatieafspraken met R&B wonen op de agenda en een stimuleringsregeling voor duurzame particuliere woningverbetering.

Heel de raad is heel blij met het concept prestatieafspraken van R&B. Zowel raad als college is blij met het akkoord. Namens de SGP worden een aantal punten benoemd. Één punt daarvan is de betalingsachterstanden van de huur. Daar stelt de SGP onder andere de vraag of er niet gekeken kan worden naar budgetbeheer. De wethouder is blij met deze opmerking en zal zeker met R&B in overleg gaan om te zien of hierin inderdaad niet iets gerealiseerd kan worden.

Voor woningeigenaren is het zeker interessant om te kijken wat deze stimuleringsregeling voor hun kan betekenen. Hieronder vindt u een link naar een document met uitleg daarover.