30 juni 2015

Opinieraad - bestemmingsplan buitengebied

Ontwerpbestemmingsplan buitengebied, 3e herziening

Tijdens de opinieraad komt de derde herziening van het bestemmingsplan buitengebied aan de orde. In dit bestemmingsplan staan een aantal uitbreidingen van bedrijven. Het is bijzonder dat er in onze gemeente deze mogelijkheden nog zijn. Mede door de inzet van de Provincie die dit mogelijk heeft gemaakt.

Leefbaar Reimerswaal heeft maar een vraag. Namelijk of er aandacht is voor de groen buffers. De PvdA vraagt zich af of het oprekken van de perceelsgrenzen mogelijk blijft. Mogelijk dat er een keer gekeken moet worden of bedrijven op die 'mini-bedrijventereinen' daar wel kunnen blijven.

De SGP (Bram van Stee) vind het uniek dat dit nog mogelijk is. Het is mooi dat er voor elf niet agrarische bedrijven ruimte is om te groeien. Het geeft veel werkgelegenheid. We zien dat het een sterk economische drijver voor onze gemeente is waar we trots op zijn. De SGP ziet in tegenstelling tot de PvdA dan ook geen reden om de uitbreiding van deze bedrijven ter discussie te stellen.

Het CDA deelt met de PvdA ook de complimenten over de wijze van opstelling van deze herziening. Het CDA heeft positieve berichten gehoord van de bedrijven die al dan niet mee doen met deze uitbreiding. CDA bij monde van Peter Koeman denkt ook dat de methode die de gemeente volgt met veegplannen een voorbeeld is voor andere gemeenten.

Het CU vraagt aandacht voor de infrastructuur naar deze bedrijven. Want niet alleen de bedrijven groeien maar ook de grote van de vrachtwagens. Daarom stelt de CU dat er hier ook aandacht voor moet blijven. De CU is wel blij dat de opslag voor dierenmest bij Vlake uit dit plan is gehaald. Ze bepleiten dat dit plan ook zelfs niet eens in onderzoek genomen zal worden. Want de CU ziet alleen maar negatieve gevolgen van die mestopslag.

De wethouder (Sinke - SGP) beantwoord de vraag over de groengordels met dat dit gehandhaafd wordt. De mensen worden aangesproken op het aanleggen hiervan. Als antwoord op de vraag van het PvdA of er onbeperkt uitgebreidt kan worden beantwoord de wethouder dat dit vooral in de hand van de Provincie ligt. Wat betreft de infrastructuur is dat iets wat mede door de bijdrage van Zuver ook op diverse punten wordt aangepakt. De wethouder kan zich ook in Zeeland geen gemeente bedenken die zo actief meedenkt met deze bedrijven, dit geeft veel tevredenheid bij de bedrijven.

Uitgifte gronden in erfpacht

De PvdA was blij met de unanieme steun van de raad. In de motie ging het over een proef in Hansweert en Rilland. Ze zijn blij dat het verder uitgebreid is naar de gehele gemeente. Leefbaar Reimerswaal vraagt zich af wat er gebeurd met gronden die vervuild terug gegeven worden. De SGP is ook tevreden over de uitwerking van de motie. Wel geeft de SGP een kleine kanttekening dat we in principe in het gat springen over wat de banken niet meer financieren. De SGP wil ook een goede evaluatie na de proefperiode. Het CDA deelt de zorg met de SGP dat we de rol van de bank overnemen in de probleemgevallen waar de bank geen financiering geeft. Als dit is voor mensen die perspectief hebben om in de toekomst te groeien met hun inkomen is dat geen probleem. Als het echter mensen zijn die hierdoor in de problemen kunnen komen dan kan dat niet de bedoeling zijn.

Het college zit ook positief in deze zaak, al hebben ze ook wel dezelfde bedenking als SGP en CDA. Ze willen het zo gaan proberen en na de periode evalueren. Wat betreft de vraag over de vervuilde grond daar antwoord de wethouder op dat dit wel geprobeerd zal worden op de vervuiler te verhalen. Maar dit komt in de praktijk weinig voor dat woningbouwgronden vervuild raken. Echter mocht het zover zijn moeten we ook realistisch zijn dat je van een kale kip niet kunt plukken. Dus dan zal er naar bevind van zaken gehandeld moet worden.