30 september 2014

Opinieraad over de programmabegroting

De gemeenteraad vergaderd deze avond over de programma begroting van de gemeente. De uitkomst voor 2015 is 16.000 euro in de plus. Maar de meerjaren begroting laat een verloop zien van -136.000 oplopend tot -340.000 euro.

  Begroting Meerjarenraming
Omschrijving 2015 2016 2017 2018
Uitkomst begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 19.000 -136.000 -160.000 -340.000

Het college doet daarnaast ook een voorstel voor bezuinigingen. Door o.a. scherper te begroten wordt er een bezuinigingsvoorstel gemaakt waardoor de meerjaren begroting er veel beter uit gaat zien.


  Begroting Meerjarenraming
Omschrijving 2015 2016 2017 2018
Uitkomst begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 19.000 -136.000 -160.000 -340.000
Bezuinigingsmaatregelen 113.000 183.000 183.000 353.000
Uitkomst na bezuinigingsmaateregelen 132.000 50.000 24.000 11.000

We zijn benieuwd wat de raad van deze voorstellen vindt en of er insprekers zijn die hierover ook een zienswijze willen geven. Wilt u zelf de stukken inzien, ga dan naar de website van de gemeente: