28 februari 2022

Oproep SGP tegen overvaltactiek bij ondernemers valt verkeerd bij VVD

In de raadsvergadering van 22 februari j.l. kwam een plan van aanpak van RUD Zeeland (Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland) aan bod. RUD Zeeland controleert of Zeeuwse bedrijven zich houden aan de vastgestelde milieuwet- en regelgeving. Dit doen zij in opdracht van provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en de 13 Zeeuwse gemeenten.

Het college van Reimerswaal stelde voor om bij de RUD aan te geven dat zij onaangekondigd bedrijven moet controleren, omdat dit de kans op het vinden van ondermijning vergroot.

Daar is SGP Reimerswaal het niet mee eens. 'Behandel onze ondernemers niet als criminelen, maar als ondernemers waar we trots op zijn', was de boodschap van Leonard Harthoorn namens onze fractie. Een aankondiging 24 uur van tevoren kan een ondernemer de gelegenheid geven om zich voor te bereiden. Daarnaast kan hij er ook rekening mee houden in zijn bedrijfsvoering. De praktijk is namelijk dat wanneer de RUD op de stoep staat je als ondernemer alles moet laten vallen. Dat is tegenover ondernemers waar bij de RUD geen signalen zijn van malafide praktijken niet redelijk. 

Die opmerking viel niet goed bij de VVD. Zij stelden dat het toch zeker nodig was om in te zetten op de overvaltactiek om op die manier ondernemers niet de mogelijkheid te geven iets te verbergen bij het bezoek van de RUD inspecteurs.

Leonard Harthoorn: 'We hebben hier in onze gemeente voor minimaal 95% te maken met goedbedoelende ondernemers die ook gecontroleerd willen worden. We kunnen onze ondernemers waar geen sprake is, of signalen zijn van ongewenste praktijken niet opzadelen met een plotseling bezoek waardoor zij ineens alles moeten laten vallen. Dat brengt ook schade toe aan de bedrijfsvoering. Dat is zeer onvriendelijk en het verbaasd me ook van de VVD dat zij, ''als de partij voor de ondernemers'', hier mee komen. Ondernemers die zich wel bezig houden met verkeerde praktijken op het gebied van de milieuwet- en regelgeving die kunnen dat nooit binnen 24 uur verbergen'. 

Naast de overvaltactiek vroeg SGP Reimerswaal ook aandacht voor de toonzetting in de communicatie van de RUD met ondernemers. Ondernemers die niets verkeerd doen en in het bezoek op een fijne manier kunnen communiceren met inspecteurs van de RUD, voelen zich in de schriftelijke communicatie van de RUD soms behandeld als grote criminelen. Leonard Harthoorn 'We hebben op dit moment onze verkiezingsprogramma's vol staan met mooie woorden voor ondernemers, laten we daar dan vanavond ook pal voor staan!' 

Om de visie van SGP Reimerswaal over de overvaltactiek en de communicatie richting ondernemers gestalte te geven in het beleid van de gemeente en de RUD, diende SGP Reimerswaal een amendement in. De overtuigende oproep van SGP Reimerswaal zorgde voor unanieme steun voor het amendement!