8 maart 2022

Opvang en steun voor Oekraïners

Het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal deed op dinsdag 8 maart een mededeling over de situatie in Oekraïne en de hulp die Reimerswaal kan en wil bieden. 

Concreet lopen op dit moment de volgende acties m.b.t. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne:

  • Een ondernemer in Krabbendijke beschikt over een huisvestingsvoorziening die kant en klaar is en op dit moment leeg staat. De ondernemer is bereid om 40 tot 80 mensen tijdelijk op te vangen in deze locatie. Het college is erg blij met dit aanbod vanuit deze ondernemer. 
  • Ook de eigenaar van het leegstaande verzorgingshuis 'Vredelust' in Yerseke heeft zelf aangeboden om onderdak aan vluchtelingen te kunnen bieden op deze locatie. Het aantal mensen wat hier opgevangen kan worden is nog niet bekend. Omdat het pand op dit moment niet bewoonbaar is, moet er wel een renovatie plaatsvinden. (i.v.m. brand, schade, aansluiting water en electriciteit) Daarna kan het pand zeker een jaar gebruikt worden voor opvang van vluchtelingen. 
  • Ook heeft het college contact gehad met de eigenaar van een cruisschip. Daarop zouden op korte termijn 170 mensen opgevangen kunnen worden tot en met mei van dit jaar. 
  • Woningcorporatie Beveland Wonen heeft een aantal woningen die op de nominatie staan om gesloopt en vervangen te worden. Deze woningen kunnen tot die tijd ook gebruikt worden voor de opvang van vluchtelingen. 

Naast de opvang van vluchtelingen stelt het college voor om een bedrag van 1 euro per inwoner te schenken aan Giro 555 voor humanitaire hulp. Daar ging de raad unaniem mee akkoord. 

De gemeente heeft op haar website een speciale pagina ingericht voor inwoners van Reimerswaal m.b.t. de situatie in Oekraïne en de mogelijkheid om hulp te bieden. 

https://www.reimerswaal.nl/oekraine 

SGP Reimerswaal is blij dat de gemeente snel en voortvarend werk maakt van de opvang van vluchtelingen. We ondersteunen de aanpak en actiepunten volledig.