16 september 2022

Opvang Oekraïners verhuist naar Hogeweg

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 september is door de gemeenteraad van Reimerswaal geld (+/- 5.000.000) beschikbaar gesteld voor het opzetten van tijdelijke huisvesting voor het opvangen van Oekraïners in Yerseke. Waar er natuurlijk de nodige vragen gesteld werden over de zekerheden rondom dit te verlenen krediet, spitste het debat zich met name toe op de locatie waar deze opvang plaats zou moeten vinden. 

Door de oorlog in Oekraïne zijn dit voorjaar heel wat Oekraïners gevlucht. Een deel daarvan is opgevangen in onze gemeente en met name in Yerseke. Door de inwoners zijn deze vluchtelingen gastvrij opgevangen en er is een hele groep van vrijwilligers die afgelopen tijd veel voor hen hebben betekend.

Als SGP-fractie zijn we van mening dat het onze plicht is om mensen in nood, vluchtelingen op te vangen. Om er te zijn voor deze mensen. En niet alleen als ons dat niets kost, maar ook als dat ons geld kost, of als dat ons bijvoorbeeld iets van ons uitzicht kost, of van onze parkeerruimte. Het is goed en mooi om iets van onze rijkdom en welvaart die wij van God  gekregen hebben te delen met mensen die in nood zijn.

Omdat de Oekraïners niet op Camping Zon&Zee kunnen blijven is het nodig om andere huisvesting te regelen. De gemeente heeft hierbij zelf de regie genomen om huisvesting te regelen. Begrijpelijk, anderzijds vinden wij wel dat het particulier initiatief met een hele groep vrijwilligers daaromheen zoals zich dat gevormd heeft, eigenlijk mooier is dan dat een gemeente iets gaat organiseren. Dat komt op uit de samenleving. Wij willen er dan ook voor pleiten om in heel goed overleg met betrokkenen, met vrijwilligers, dit traject van verzorgen van goede tijdelijke huisvesting in te gaan.

De burgemeester gaf aan dat zij volledig vertrouwen heeft dat het geld wat de gemeente beschikbaar stelt terug wordt betaald door de Rijksoverheid. Met de partij waarmee een overeenkomst wordt afgesloten om de tijdelijke huisvesting te realiseren zijn duidelijke afspraken gemaakt over de kwaliteit hiervan en ook over de beschikbaarheid eind dit jaar.

De locatiekeuze heeft afgelopen weken het nodige losgemaakt. Zo werd er in eerste instantie vanuit de gemeente gecommuniceerd dat de locatie Hogeweg, naast het voetbalveld, de nieuwe locatie zou zijn voor de opvang van Oekraïners. Na een bewonersbijeenkomst waar sommige inwoners hun mening niet onder stoelen of banken schoven heeft het college deze locatie gewijzigd naar de locatie 'Parkeerterrein Kijkuit'. 

Het had naar onze mening geholpen als er van begin af aan een duidelijke toelichting was geweest hoe tot de keuze van de eerste voorkeurslocatie (Hogeweg) gekomen was. In onze optiek zijn zowel de locatie Hogeweg alsook de locatie Kijkuit geschikte en aanvaardbare locaties voor het realiseren van deze tijdelijke huisvesting.

Waar je ook iets neerzet, er zullen altijd omwonenden geraakt worden die mogelijk iets in moeten leveren. Naar onze mening is dat op beide locaties echter beperkt en aanvaardbaar. Hoewel wat onze fractie betreft er niet een noodzaak lag om de voorkeurslocatie te wijzigen van 'Hogeweg' naar 'parkeerterrein Kijkuit', konden we dus zonder bezwaar instemmen met die gewijzigde locatie. 

Dat lag bij sommige partijen anders. Een ingediend amendement door Leefbaar Reimerswaal riep op om het geld alleen beschikbaar te stellen als het college de opvang zou regelen op de locatie Hogeweg. Wij besloten om tegen het amendement te stemmen omdat we geen inhoudelijke bezwaren zagen in beide locaties en omdat er dan weer een locatie wissel zou zijn. Voor de beeldvorming en de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur van onze gemeente leek ons dit geen juiste keus. In de stemming bleek dat dit amendement met 1 stem verschil echter wel een meerderheid kreeg. (VVD en SGP stemden tegen het amendement.) Daarmee was het raadsvoorstel aangepast naar een kredietverstrekking voor opvang Oekrainers, met als voorwaarde dat de wooneenheden aan de Hogeweg geplaatst zouden worden.

Dat gewijzigde voorstel hebben we vervolgens wel gesteund. Het belangrijkste besluit is namelijk dat we iets kunnen en mogen betekenen voor onze medemensen in nood.

Tijdens de raadsvergadering heeft fractievoorzitter Artwin Otte het woord gevoerd over dit onderwerp.