4 september 2018

Overlast bruine rat

Tijdens de rondrit en bezoeken aan agrarische bedrijven op uitnodiging van de ZLTO op 21 juni jl., kwam het signaal van een aantal agrarische ondernemers dat in het buitengebied de overlast van de bruine rat fors toeneemt. Zodanig dat dit schadelijke diersoort oprukt naar de randen van de dorpen.

Uit onderzoek blijkt inderdaad dat in de afgelopen jaren het aantal overlastmeldingen sterk toeneemt, zowel in de steden als in het platteland. In een artikel in het AD (eind 2016) wordt melding gemaakt dat het aantal meldingen tot recordhoogte gestegen is. En dat is zorgelijk want de bruine rat is schadelijk voor de volksgezondheid. Het Kennis- en Advies centrum Dierplagen (KAD) meldt dat de opmars van bepaalde (ernstige) infectieziekten, een rechtstreeks gevolg van de bruine rat zou zijn (Nico Vonk van het KAD in het AD-artikel). Ook in Zeeland neemt de populatie van de bruine rat snel
toe. En daarmee neemt ook de veroorzaakte schade door dit ongedierte toe.

 

Vragen tijdens de opinieraad van 04 september namens de SGP-fractie:

 

  1. Zijn deze signalen van toenemende overlast bekend bij de gemeente Reimerswaal?
  2. Kan er overleg plaatsvinden met het afdelingsbestuur van de ZLTO in onze regio in het kader van deze overlast en de bestrijding hiervan?
    De leden van de ZLTO geven aan dat tot een aantal jaren geleden er een soort van ‘meldingsloket’ was bij de gemeente Reimerswaal, waar de overlast gemeld kon worden en er door de gemeente met de desbetreffende (agrarische) ondernemer(s) effectieve bestrijding kon plaatsvinden. In 2008 schijnt er door het Waterschap Zeeuwse Eilanden en de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten ‘één loket’ in het leven geroepen te zijn voor overlast van bruine ratten.
  3. Is het mogelijk, als blijkt dat de overlast toeneemt, opnieuw een dergelijk ‘meldingsloket’ in te richten bij de gemeente Reimerswaal, mogelijk in samenwerking met het Waterschap?
    Het schijnt dat de bruine rat ook oprukt richting de (randen) van de dorpen in onze gemeente Reimerswaal.
  4. Is het mogelijk onderzoek te doen of dit zo is?
  5. En zo ja, ook voor de particuliere bewoners van onze gemeente goede voorlichting en een ‘meldingsloket’ in te richten om dit (ziekteverspreidende) ongedierte effectief en snel te kunnen bestrijden?