16 september 2014

Participatiewet

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben.

Het college vindt het van belang dat de raad ook goed geinformeerd wordt op dit. Er is een onderzoek gedaan door Nautus. Dit rapport wordt toegelicht. De belangrijkste punten uit de presentatie zijn:

Wat gaat er veranderen?

De Wet werk en Bijstand wordt vervangen door de participatiewet. De sociale werkvoorziening (Wsw) zal in dit plan vervallen. Bestaande Wsw-ers zullen blijven (uitsterf constructie). De nieuwe instroom zal geholpen worden via de participatiewet. De bedoeling is dat deze mensen toch mee gaan participeren voor zover dit mogelijk is. De wajong blijft alleen toegankelijk voor degene die volledig en voor altijd arbeidsongeschikt zijn.

Belangrijke zin in dit alles is "werken naar vermogen".

Om te zorgen dat er voor die groepen ook werk is hebben de werkgevers en overheid een garantiestelling afgesproken. Voor Reimerswaal betekend dat in heel Zeeland 290 banen door het bedrijfsleven en 160 door de overheid ingevuld moet worden.

Wat zijn de effecten

We krijgen in de periode 2014-2018 meer mensen om voor te zorgen. Het budget daalt in 2013 van 2 miljoen naar 1,6 miljoen in 2018.

De mensen waar we voor moeten zorgen is in 2018 ongeveer 276 mensen. We moeten daarbij keuzes gaan maken omdat het budget anders op is. Wat doen we met de Betho? Wat doen we met de arbeidsmarkt? Hoe gaan we de beschikbare budgetten inzetten. En hoe maak je hiervan een geslaagd plan als gemeente?

Er zullen nog wat discussies volgen over dit punt.