19 december 2023

Plannen verhuizing Dorpshuis Kruiningen worden concreter

Ons Dorpshuis Kruiningen is gebouwd in 1954. De laatste verbouwing dateert van december 2001, waarbij alle zalen een facelift hebben gekregen, een nieuwe grote bar is geplaatst en de keuken geheel is vernieuwd. Ons Dorpshuis beschikt over zeven zalen met een capaciteit van 10 tot 375 personen. De grote zaal beschikt over een podium. De gemeente is eigenaar van het gebouw. Beheer en exploitatie wordt verzorgd door een stichting, die daarvoor een professioneel beheerder heeft ingeschakeld.

Los van de ontwikkelingen tijdens en na Corona bevindt Ons Dorpshuis zich in een lastige situatie. Er is teveel ruimte voor het huidige gebruik. Nog maar vijf verenigingen maken gebruik van Ons Dorpshuis. De stichting en de beheerder zijn onvoldoende bij machte nieuw gebruik te initiëren c.q. nieuwe inkomsten te verwerven. Er is sprake van achterstallig onderhoud en het gebouw moet verduurzaamd worden. Nieuwe investeringen in inrichting en inventaris zijn nodig om Ons Dorpshuis aan de wensen van deze tijd te laten voldoen.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van Ons Dorpshuis en een aantal scenario's onderzocht. In de vergadering van 19 december hebben we, op voorstel van het college, ingestemd met het besluit om akkoord te gaan met het verder uitwerken van scenario 2: het uitbreiden van de Reimerswaalhal met een Dorpshuisfunctie. Het is de bedoeling om hier een aanbouw te realiseren. In de komende maanden zal de gemeente een concreter voorstel doen hoe deze aanbouw eruit komt te zien en met welke wensen van de gebruikers van het dorpshuis de gemeente rekening moet houden.