10 november 2015

Prestatieafspraken R&B wonen

Namens R&B wonen komt de heer P. Bevers ons bijpraten over de prestatieafspraken 2014-2018. In deze presentatie wordt er een terugblik gegeven en een vooruitblik.

Terugblik op basis van prestatieafspraken 2014-2018

De werkzaamheden in het achterliggende zijn vele. Een kleine greep: Vliedberg in Rilland, De Kist in Rilland, MFC Meerwaarde Waarde, Jongerenwoningen in Kruiningen en nog vele meer. De heer Bevers geeft een inkijkje in die verschillende projecten. Een bijzonder project is wel de Zeeuwse Huiskamer. In dat project (in Rilland) kijkt men of je een een kern als geheel kan zien. Daarvoor is samen met andere partijen een onderzoek gestart wat heet 'De Zeeuwse Woonkamer'. In Kruiningen is er een mooi project "Jongerenwoningen" gerealiseerd. Na onderzoek is er een mooi gebouw geplaatst speciaal voor jongeren. En natuurljik kan niet onvermeld worden de bouw (wat nog niet klaar is) van de nieuwe Uitkijk bij Kruiningen. Hier komt ook een bijzonder gebouw voor socialewoningbouw en voor de particuliere markt.

De geinvesteerde bedragen passeren ook de revue. De bedragen overstijgen ruim wat R&B wonen van plan was (totaal richting de 20 miljoen). Ook is er bijna voor een miljoen geinvesteerd in duurzaamheid zoals isolatie en zonnepanelen.

Zuidwest wonen

Om voor huurders het eenvoudig te maken bij meerdere verhuurders in te schrijven is er een nieuw systeem ontwikkeld. Dat systeem, Zuidwest wonen, is een woonruimtebemiddelingssysteem voor meerdere corporaties. Mensen krijgen nu ook informatie over woningaanbod buiten hun regio waardoor er groter slagingskans is voor het vinden van een huis. En dit levert uiteraard ook een grotere vraag op voor de woningbouw corporaties. Momenteel is praktisch heel zeeland samen met delen van Dinteloord, Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht. Alleen in Zeeuws Vlaanderen zijn nog wat blinde vlekken. Dit alles levert een totaal van 45.000 woningen op binnen het gebiedt. R&B wonen is degene die de administratie voor dit geheel voert.

Vooruitblik

Er is intussen een nieuwe Woningenwet (2015). Deze stelt wat strakkere eisen aan de woningbouwcorporatie. Ondermeer over woningtoewijzingen en de waardering van de huizen. Dit maakt wel dat het moeilijker wordt voor R&B wonen om zaken te financieren.

In het kader van de Transformatie zijn er mooie nieuwe ideeen en concepten. Zo wordt er gekeken om een vleugel van Nieuwlande in Krabbendijke om te vormen naar een concept zoals de Nieuwe Vliedberg. Waarbij de zorg los gekoppeld is van de woning.

Woningen in een dag

De heer Bevers verrast ons ook met een ander zeer innovatief concept. Een concept waarbij er een nieuwe woning geheel in een fabriekshal modulair gemaakt wordt. De woning kan dan vervolgens in één dag, ja u leest het goed: in één dag, geplaatst worden. Dit is geen luchtfietserij meer want de fabriekshal staat er al in Zeeuws Vlaanderen en de eerste "bak" is gefabriceerd in Italië. En men verwacht volgendjaar een eerste test te doen in Kwadendamme waar een rij van deze woningen gebouwd gaat worden. Onder de naam het hart van Hansweert presenteert de heer Bevers mooie nieuwe plannen voor de kern Hansweert.

Conclusie

Een mooie presentatie en prestatie met mooie plannen voor verschillende kernen. We kunnen als gemeente echt blij zijn met een woningcorporatie als R&B wonen.