6 november 2018

Programmabegroting 2019-2022

Zoals u hebt kunnen lezen zijn op 3 oktober de algemene beschouwingen gehouden bij de behandeling van de programmabegroting 2019-2022.

Tijdens de besluitraad van 30 oktober is de bespreking van de begroting afgerond en unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Twee punten, die  onze fractievoorzitter bij de algemene beschouwingen al onder de aandacht bracht, heeft hij tijdens de besluitraad onderstreept door hierover namens onze fractie een motie in te dienen. Het betreft (1) het op korte termijn ontwikkelen en uitgeven van bouwgrond in Krabbendijke en (2) het netjes houden van braakliggende (bouw)terreinen. De eerste motie was mede ondertekend door de fractie van Leefbaar Reimerswaal. Beide moties zijn unaniem door de gemeenteraad aangenomen. De motivatie van onze fractie kunt u lezen in de moties zelf.