8 december 2021

Raadsvragen over camping Yerseke

Camping Zon en Zee is verkocht. En de kans is aanwezig dat de camping straks geen camping meer is maar een park met chalets. Uit beantwoording van vragen van onze fractie tijdens de opinieraad van 7 december 2021 bleek dat de initiatiefnemers bij het college in ieder geval informeren naar de mogelijkheden om huisjes te bouwen.

In juni dit jaar was de camping ook al meermalen in het nieuws. Het college had een voorkeursrecht op de camping gevestigd om de camping eerst aan te kunnen kopen zodra de verkopende partij besloot om de camping te verkopen. In de notities daarbij werd gesproken over ‘lichte havenindustrie’ als mogelijke optie om het terrein in te vullen.

Die mogelijke optie bleek heel wat reuring te veroorzaken. Lichte havenindustrie was een no-go. De omgeving en de raad gaf zonder omwegen aan dat dit zeer ongewenst was. Ook de SGP heeft duidelijk aangegeven op dat moment tegen lichte havenindustrie te zijn.

Toch stemden we voor het voorstel van het college. Het voorstel was namelijk niet om er lichte havenindustrie te vestigen, maar om de eerste koper te kunnen zijn als de camping te koop zou komen. En, zo dachten wij, als de camping verkocht wordt aan een andere partij dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat we de camping op Yerseke kwijt zijn. En wat vind de omgeving er eigenlijk van als er ineens een vast chaletpark in de achtertuin staat? Het bestemmingsplan biedt namelijk mogelijkheden daarvoor. Wij wilden graag eens polsen wat de omgeving daar van vond.

Die benadering was misschien te ver vooruitgedacht en werd helaas overruled door de emotie van het moment. Dat kwam ook zeker door de pers die erover schreef. De focus lag volledig op de lichte havenindustrie. Een kritische journalist hoort toch juist de omgeving te informeren wat er nu echt speelt en waarover echt gestemd wordt? Het voorstel ging helemaal niet over lichte havenindustrie, maar werd zo wel gepresenteerd.

Achteraf praten is altijd makkelijk, maar we zijn nog geen half jaar verder en de camping is daadwerkelijk verkocht. En vaste huisjes vestigen is nu 1 van de opties. We staan daar bij voorbaat overigens niet perse negatief tegenover. Het is op dit moment wel jammer dat er waarschijnlijk weinig mogelijkheden zijn om actief te sturen op de ontwikkelingen in dit gebied.

Het leek ons goed u op deze manier te informeren en op die manier ook duidelijk te maken wat de reden van SGP Reimerswaal was om voor het voorstel te stemmen in juni van dit jaar.  

De vragen tijdens de opinieraad van 7 december 2021 zijn gesteld door raadslid Daniël van Iwaarden.