10 december 2021

Raadsvragen over vijver Krabbendijke

Het centrum van Krabbendijke is eind 2019 tot begin 2020 opgeknapt. Voordat het besluit werd genomen door de gemeenteraad zijn er best heel wat woorden over gesproken. En terecht, want het was een project van € 800.000. De vijver was een belangrijk onderdeel van het plan. In de internetbode van 11-01-2018 was onderstaande te lezen.

Vijver
In het vernieuwde centrum is de auto straks te gast - automobilisten moeten een gepaste snelheid aanhouden - en ligt de bestrating op één niveau. Drempels en stoepranden verdwijnen om het gebied beter toegankelijk te maken. Met verrijdbare plantenbakken krijgt het centrum een groenere uitstraling en blijven de ruimtes beschikbaar voor markten en evenementen. Met onder meer bankjes bij de vijver en bomen, moet het centrum uitnodigen tot verblijf. "Zo willen we ook toeristen, zoals fietsers, aantrekken." De vijver speelt daarbij een belangrijke rol. In de plannen krijgt deze een metamorfose. "De vorm blijft hetzelfde, want de vijver heeft cultuurhistorische waarde voor het dorp. Het is ooit een drinkput geweest." Door de grond rondom uit te graven en bankjes en trapjes te maken, komen de vijverranden beter uit. "We willen het waterpeil iets verhogen, zodat de vijver vanuit het hele centrum zichtbaar is." Het is de bedoeling de fontein te behouden. "Wellicht krijgt die een nieuw jasje."

Raadslid Tonnie Bliek heeft geconstateerd dat het plaatje er december 2021 heel anders uitziet en heeft daar vragen over gesteld tijdens de gemeenteraad 7-12-2021.

  1. De vijver geeft een rommelig beeld. Er staat water in, meer ook veel water ernaast. Wat is er aan de hand?
  2. Het opknappen van het centrum is nog niet zo lang afgerond. Als er kosten mee gemoeid zijn wie is daar dan verantwoordelijk voor.

Wethouder Maarten Both gaf in zijn reactie aan dat het beeld herkend wordt en dat de problemen momenteel onderzocht worden. Het beeld is inderdaad niet fraai.

De SGP fractie zal alert blijven of de zaken ook snel en adequaat worden aangepakt.

Eerder verschenen deze nieuwsitems waarin de vijver wordt genoemd:

https://www.pzc.nl/bevelanden/gemopper-over-dure-opknapbeurt-centrum-krabbendijke~ace56bf8/

https://www.internetbode.nl/regio/reimerswaal/192503/plan-voor-vernieuwen-centrum-krabbendijke

Raadsvragen over vijver Krabbendijke