6 november 2019

Regionale woonvisie

In de besluitraadvergadering van 29 oktober werd de regionale woonvisie vastgesteld. Onderstaand onze bijdrage hierover.

We waren blij met de toezegging van de wethouder dat er in Reimerswaal ruimte is om in elke kern woningen te kunnen bouwen. Dit geldt ook voor de kleine kernen in onze gemeente. Bij de Reimerswaalse woonvisie die we begin volgend jaar hopen vast te stellen zullen we ons inzetten om daar ook concrete invulling aan te geven. Wij gaan voor vitale dorpskernen met behoud van voorzieningen en daarvoor is het nodig dat er woningen zijn voor mensen die in onze mooie gemeente willen wonen.

 

Regionale woonvisie, besluitraad 29-10-19

Dank u wel voorzitter

In deze definitieve regionale woonvisie wordt nadrukkelijk gesteld dat maatwerk belangrijk is. Dat onderstrepen we. Dat maatwerk zien we dan ook graag tegemoet in de Reimerswaalse woonvisie. Het is zeker niet verkeerd om als regio hier over na te denken maar uiteindelijk vragen de verschillende gemeenten en misschien wel de verschillende dorpen binnen één gemeente om een verschillende visie.

Van een paar punten wil ik nog iets van zeggen.

Wat betreft het verduurzamen van de woningvoorraad worden mooie dingen gezegd en er ligt ook zeker een opdracht. Maar we moeten ook nuchter blijven. We hoeven niet sneller te gaan dan nodig is en we moeten onze inwoners niet op onnodige kosten jagen. Onze visie is dat e.e.a. ook zichzelf zal reguleren door een stuk marktwerking. Laten we waken voor kapitaalvernietiging en onvrede bij inwoners door sneller te willen gaan dan waar de markt klaar voor is.

Wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten weten we dat er ook hiervoor regionaal beleid wordt gemaakt. Maar het is een groep die niet zichtbaar is in de bevolkingsprognoses, en die wel gebruik maakt van het woningaanbod. Het raakt de vrije huursector waar op dit moment een tekort is aan woningen. Belangrijk is om deze visies op elkaar af te stemmen.

De woonvisie is inmiddels iets positiever(ten opzichte van het concept van enkele maanden geleden) over mogelijke groei of althans voorlopig nog geen krimp. Daar zijn we blij mee. De prognoses voor in ieder geval Reimerswaal wijzen daar ook beslist niet op. Wat wij jammer vinden is dat de laatste prognose van de provincie die een duidelijk positiever en maar onze mening ook realistischer beeld geeft niet meer is verwerkt in deze woonvisie. We gaan er vanuit dat die prognoses voor de Reimerswaalse visie wel meegenomen worden. Ik wil nogmaals duidelijk aangeven dat het van belang is dat er in alle dorpen in Reimerswaal gebouwd kan worden. Dat is cruciaal voor de leefbaarheid van onze dorpskernen.  Dus niet alleen de stad Goes en dragende kernen, maar nadrukkelijk alle kernen. Door het genoemde maatwerk geeft deze regionale woonvisie hier volgens mij ruimte voor maar:

Ik wil van wethouder graag de bevestiging dat als we deze regionale visie op deze manier vaststellen , we in de Reimerswaals visie kunnen vastleggen dat we in elke kern in Reimerswaal, zij het soms op misschien bescheiden schaal, woningen kunnen realiseren.

Als we die toezegging krijgen kunnen wij instemmen met deze regionale woonvisie.

Dank u wel