30 november 2023

Reimerswaal stelt jeugdbeleid vast

In de raadsvergadering van 28 november heeft de gemeente Reimerswaal een nieuw jeugdbeleid vastgesteld. Daarin staan 4 thema’s centraal: Talentvol opgroeien, speels opgroeien, veilig opgroeien en gezond opgroeien. Mooie thema’s die wij als SGP vooral als taak van het gezin zien. En natuurlijk weten wij ook van de extra aandacht die soms gewenst is van buiten af en dat steunen wij. Daarom staan wij ook positief tegenover het voorgestelde jeugdbeleid met daarbij de kanttekening dat wij het gezin als de belangrijkste basis zien.

SGP landelijk is de verkiezingen in gegaan met het thema Focus op familie. Een citaat uit ons landelijke verkiezingsprogramma wat aansluit bij het jeugdbeleid Reimerswaal:

'Als in een gezin liefde woont, bloeien vaders, moeders en kinderen op. Echtscheidingen zijn persoonlijke drama’s, en de gevolgen voor de maatschappij zijn enorm. Waar dat kan, moet de overheid het gezin koesteren en beschermen. Ook in Nederland wordt helaas steeds meer (stille) armoede geleden, meer dan we soms denken. De SGP zet zich daarom in voor goede sociale voorzieningen voor mensen die buiten eigen schuld niet (meer) rond kunnen komen. Wij gaan voor halvering van de armoede onder kinderen'.

We zijn dus positief over dit jeugdbeleid zij het met de nadrukkelijke kanttekening dat wij de 4 thema’s vooral als taak van het gezin zien!

Raadslid Tonnie Bliek heeft hierover het woord gevoerd tijdens de raadsvergadering.