28 februari 2014

Scheidend raadslid M. (Rinus) Sinke

Ik ben Rinus Sinke, geboren op Oostdijk en ik woon er nog altijd. Het hart van Reimerswaal zeg ik altijd, maar wel een heel mooi dorp, met heel veel bedrijvigheid en de saamhorigheid vind je hier ook bij de bevolking. Van Reimerswaal mag ik hier 16 jaar raadslid zijn voor de SGP, waar ik nu straks op 19 maart zal stoppen. Als je voor zo’n periode staat lijkt het best lang maar die 16 jaar zijn vlug gegaan, de tijd is snel gegaan. Wij vliegen daar heen staat er in de Bijbel en dat is zeker waar. Ik moet wel zeggen dat het best een mooie tijd geweest is, wat het besturen van de gemeente betreft. Het was in de fractie en raad een goede tijd. Daar konden toen nog best leuke zaken geregeld worden voor de bevolking. De financiële mogelijkheid was er toen ook, voor de regelgeving is dat wel wat moeilijker. Taken komen van de overheid naar de gemeente met weinig of geen financiële middelen en dat werkt niet gemakkelijk, dan zijn er nog al eens teleurstellingen, ook voor de burgers. Maar zo af en toe gebeurt er wel eens wat waar we blij mee zijn, zoals nu pas besloten, het fietspad richting Yerseke. Dat is jaren een strijd geweest omdat er door te krijgen, maar nu is het zover. Vooral voor de veiligheid van de schooljeugd richting Yerseke en omstreken. We moeten zeker niet vergeten dat we Gods bewarende hand nodig hebben, ook de schooljeugd wanneer er  dadelijk een fietspad ligt net zo goed. En we mogen de Heere daar ook om vragen. Ook de ouders mogen dat doen wanneer de kinderen over de wegen gaan en de hele dag van huis zijn. Zo zijn er best nog wel goede dingen gerealiseerd in onze gemeente, die ik nu allemaal niet noem. En ik hoop dat er nog veel mag volgen, als er straks een nieuwe fractie aangetreden is. Dat zij ook daar de hulp en wijsheid mogen krijgen van de Heere, want zonder Zijn hulp kun je niet besturen, daar kom je wel achter. Ik wens jullie allen toe dat jullie die weg vinden.

Wat mijn privéleven betreft, heb ik mijn bestuurlijke taken, want die waren er nogal wat, zowel voor de gemeente als veel andere goed met mijn werk kunnen combineren. Dat is ook waarom ik zelfstandig ondernemer ben, anders is het wel eens moeilijk. Wat mijn gezinsleven betreft, is de laatste periode heel moeilijk geweest, de ziekte van mijn vrouw en het overlijden op 14 september 2010 dat was en is nog altijd heel zwaar en verdrietig. Toch heb ik altijd mijn werk in de fractie toen ook mogen doen waar ik nog allen dankbaar voor ben, zowel in de raad als mijn fractiegenoten.

Verder wens ik de nieuwe SGP-fractie het goede toe en veel wijsheid in hun werk. En Gods onmisbare zegen!

Van Rinus Sinke, scheidend fractielid van de SGP