20 maart 2014

Scheidend raadslid Van den Berge

Ik ben geboren op 15-08-1952 in Kruiningen.  In 1972 zijn we getrouwd en daarna op Yerseke gaan wonen. We hebben 9 kinderen en 18 klein kinderen . Vanaf 1974 ben ik na het plotseling overlijden van mijn vader voor mezelf begonnen als zelfstandige ondernemer.  In de beginperiode met de Uienhandel; later zijn daarbij gekomen de handel in knolselderij en winterpeen.

In 1998 werd ik door het bestuur gevraagd of ik me kandidaat wilde  stellen voor het raadslidmaatschap. Dat heb ik toen gedaan. Ik stond op nummer zeven op de kandidatenlijst. We haalden zes zetels.  Dus kwam ik toen  net niet in de raad.

In 2002 mocht onze partij groeien van zes naar zeven zetels. Ik stond achter de toenmalige  raadsleden op de zevende plaats en kwam wel in de raad, omdat we er een zetel bij wonnen .

Ik heb me vooral beziggehouden met de zgn. harde ,sector”, te weten:  economische zaken, milieu, grondexploitatie en in mindere mate met ruimtelijke ordening. Een mooie portefeuille, waarin de afgelopen jaren best een en ander is gepasseerd. Als SGP-fractie hebben we, als je terugkijkt, best veel kunnen realiseren. Uiteraard doe je dat samen met andere partijen. Het is ook mooi dat we al zoveel jaren in het college van B&W vertegenwoordigd zijn.

Afgelopen najaar zijn er gesprekken gevoerd met onze SGP-Gemeentelijke Kiesvereniging van Reimerswaal over de komende verkiezingen van 2014 en over de leeftijdsopbouw van een gemeenteraadsfractie.

Daarnaast moet je ook kijken naar de continuïteit binnen een raadsfractie. Hoe zal het de komende vier jaar allemaal gaan verlopen? Die vraag komt op je af.

Dan constateer je dat we weliswaar twee jonge raadsleden hebben, daarnaast twee vijftigers, maar ook vier raadsleden van boven de 60 jaar. Ook zou het niet goed zijn dat er na de volgende periode te veel raadsleden tegelijk zouden stoppen.  Dit heeft mij, na ampele overweging, doen besluiten na een periode van 12 jaar plaats te maken voor onze jongere kandidaten.

Ik wil dan ook graag iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen perioden en wens iedereen en ook  de raadsfractie in de toekomst Gods onmisbare zegen en wijsheid toe.

M.J.van.den.Berge