1 juli 2014

Scherper begroten

Bij de behandeling van de jaarstukken van 2013 werd ook de motie van de SGP behandeld die het college oproept om scherper te begroten. En daarnaast wordt er ook een opmerking gemaakt om de leningportefeuille zo beperkt mogelijk te houden. Bij de inbreng van Rien Sinke (SGP) geeft hij een toelichting op deze motie. Het gaat in de motie om de gedachte dat bij scherper begroten er ook tekorten kunnen optreden. Door de motie spreekt de raad zich uit dat ze dit risico onderkennen en hier ook achter staan.

Leefbaar Reimerswaal vraagt bij monde van M. Weststrate waarom de motie niet door alle coalitiepartijen ingediend. Ze vinden de motie verder overbodig en spreken hun afkeur voor de motie uit. Ze zullen de motie dan ook niet steunen.

Voor Peter Koeman (CDA) is vooral belangrijk dat het duidelijk is dat het tweede deel van de motie eigenlijk niet aan de orde is. Hij roept op om de motie aan te passen en het tweede deel er uit te halen. Omdat het eerste deel wel heel zinvol is in zijn mening.

PvdA ziet ook weinig in de motie, maar vraagt zich wel af waarom in de initiele uitleg van Rien Sinke gesproken wordt over het beperken van de leningenportefeuille en de motie spreekt over het zo beperkt mogelijk houden.

Rien Sinke beantwoord de vragen die gesteld worden. Als kersverse raadslid op een toch wel heel complex onderwerp met een aantal zeer doorgewinterde raadsleden legt hij zo goed mogelijk de intentie van de motie uit. Maar na een korte schorsing wordt er toch gekozen om het tweede deel van de motie weg te halen.

Dan komt ook Leefbaar Reimerswaal om en steunt de motie ook. Maar vraagt zich nog steeds wel af waarom de andere coalitiepartijen niet mee ondertekenen.

Vervolgens vraagt de heer Jumelet van de ChristenUnie zich af waarom de SGP nu zo snel van het tweede deel afstapt. Zijn we nu niet meer bezorgt voor onze toekomstige generatie vraagt hij. Waarop Peter Koeman (CDA) heel gevat antwoord dat dit nu juist de kuil is waar ze de heer Sinke van de SGP juist uitgehaald hebben. Want zo vervolgt hij: of je nu geld op de bank hebt staan of je lening er mee aflost dat maakt niets uit in het totaal.

De motie wordt met 15 van de 17 stemmen aangenomen (2 leden van de PvdA stemmen tegen).