16 maart 2021

SGP doet voorstel voor vuurwerkvrije gemeente

Tijdens de raadsvergadering van 16 maart kwam de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling aan de orde. Daarin werd door verschillende organisaties en afdelingen hierop gezamenlijk teruggekeken.

Wij hebben dat moment gebruikt om onze dank en waardering uit te spreken naar politie, brandweer en betrokkenen binnen onze gemeente. Wij hebben grote waardering voor hun inzet.

Deze jaarwisseling was er weer een forse stijging van schade. Deze schade was niet alleen veroorzaakt op oudejaarsdag, maar ook in de maanden ervoor. Dit komt overeen met de signalen die ons bereiken en de waarnemingen die wij doen dat de overlast van vuurwerk zich uitstrekt in een steeds grotere periode voor de jaarwisseling. Door steeds mee mensen wordt er overlast ervaren van vuurwerk.

We hebben het voorstel gedaan om ook van Reimerswaal een vuurwerkvrije gemeente te maken. We hebben dat toegelicht aan de hand van onderstaande argumentatie.

Afgelopen jaarwisseling werd er een landelijk verbod op vuurwerk ingesteld. Al eerder werden in diverse gemeenten in Nederland besloten een vuurwerkvrije gemeente te worden. En in onze gemeente kennen we al jarenlang diverse vuurwerkvrije zones in de dorpskernen.

Als we zien wat een overlast voor mensen en dieren het afsteken van vuurwerk geeft en hoe steeds meer mensen overlast ervaren door het afsteken van steeds zwaarder worden vuurwerk willen wij voorstellen om ook van Reimerswaal een vuurwerkvrije gemeente te maken.

Naast deze overlast, is voor ons ook een reden dat het afsteken van vuurwerk voor ernstige lucht- en milieuvervuiling zorgt. Buitenom de jaarwisseling zouden we dat nooit accepteren als normaal.

De schade die ook in de afgelopen jaarwisseling weer is veroorzaakt door vuurwerk totaal ongeveer €20.000,- is een reden temeer waarom we vuurwerk willen verbieden. Het is toch absurd dat er voor €20.000,- zomaar vernield wordt in onze gemeente.

Daarnaast is afgelopen jaar gebleken dat een vuurwerkverbod ervoor zorgt dat er minder vuurwerkslachtoffers vallen. Het ontlast de zorg, dat is niet alleen in coronatijd belangrijk.

Dit zijn voor ons een aantal argumenten om te overwegen een voorstel in te dienen om Reimerswaal vuurwerkvrij te maken.

De discussie in de gemeenteraad spitste zich vooral toe op de vraag of we door een vuurwerkverbod zouden bereiken dat we geen schade mee zullen hebben. Die mening hebben wij ook niet, maar het kan wel een dempende werking hebben. Daarnaast geeft het een duidelijk signaal af.

Het argument dat het onmogelijk zal zijn om een vuurwerkverbod volledig te handhaven vinden wij een slecht argument in deze discussie. Het is heel duidelijk dat de regel dat er geen illegaal vuurwerk afgestoken mag worden ook niet handhaafbaar is. Dat kan toch geen reden zijn om dan maar geen regels te stellen.

Diverse partijen verwijzen ernaar dat dit in landelijke wetgeving opgenomen zou moeten worden. Wij zijn die mening ook toegedaan, echter om deze landelijke wetgeving te bespoedigen kan het wel een goede zaak zijn om als gemeente een signaal af te geven.

Op de argumenten dat er overlast ervaren wordt door de omgeving door mensen en dieren, maar ook dat het zorgt voor een milieuvervuiling en luchtvervuiling die we normaal niet acceptabel zouden vinden en dat het zorgt voor minder vuurwerkslachtoffers kwam vrijwel geen inhoudelijke reactie. Deze argumenten lijken voor andere partijen niet van doorslaggevende aard te zijn.

De burgemeester deed als portefeuillehouder de oproep om na te denken of er bijvoorbeeld gewerkt kan worden met vuurwerkvrije zones, groter dan we nu hebben.

Wij hebben aangegeven ons te beraden hoe we hier verder mee omgaan. Wij gaan ons er toch voor inzetten om mogelijkheden te zoeken waardoor de overlast van vuurwerk, die door veel mensen ervaren wordt, te verminderen.