12 maart 2018

SGP Reimerswaal: Blijven vechten voor onze dorpen

De dorpen op het Zeeuwse platteland worden in hun voortbestaan bedreigd. Dat stelt Jaap Sinke, lijsttrekker van de SGP in de gemeente Reimerswaal, na een onderhoud met de samenstellers van het rapport ‘Staat van Zeeland 2017.’ ‘Als dit het Zeeuwse beleid wordt, is het met de dorpen gebeurd.’

Vorige week kruiste Sinke de degens met de opstellers van het rapport tijdens een bijeen-komst van Zeeuwse bestuurders in Middelburg. In zijn bijdrage nam hij op niet mis te ver-stane wijze afstand van de samenvatting en conclusies van het inmiddels beruchte rapport. ‘Voor Reimerswaal kloppen die van geen kanten’, zo betoogde hij. ‘Er wordt een beeld van het platteland geschetst dat volstrekt niet met de werkelijkheid overeenkomt. Zeeuwen zouden zich steeds minder verbonden voelen met hun eigen wijk of kern, het voorzienin-genniveau zou afnemen, Zeeland zou niet meer aantrekkelijk zijn om te wonen of om zich te vestigen. Het sociale leven zou onder druk staan, het verenigingsleven steeds meer iets van de oudere generatie zijn. Waar halen ze die onzin vandaan! We hebben in Reimerswaal prachtige voorzieningen in alle kernen, mensen wonen hier tot hun volle tevredenheid. Tientallen verenigingen hebben een bloeiend bestaan, en zo zou ik nog wel een poosje kunnen doorgaan. Ik zou me bijna zielig moeten voelen nu ik op het platteland woon. Ik weiger dat echter te zijn.’

Het stoort Sinke mateloos dat de onderzoekers stellen dat er vooral op de steden moet worden ingezet. ‘Natuurlijk snap ik dat de grote voorzieningen, zoals ziekenhuizen en der-gelijke, in de steden moeten worden geconcentreerd. Maar er wordt gewoon aan voorbij-gegaan dat er tienduizenden Zeeuwen zijn die met heel veel plezier op het platteland wo-nen en daar ook bewust voor kiezen, ook jonge gezinnen. Dat verklaart ook de enorme bouwhonger in de dorpen. Jong en oud wil hier graag blijven wonen. Maar wat schrijven de onderzoekers? Dat er in Zeeland vooral op de steden moet worden ingezet! En de dorpen dan? Daar eerst verouderde woningen slopen en dan pas nieuwbouw. Echt, dat betekent het einde van onze vitale dorpen, van onze voorzieningen, van ons verenigingsleven, van onze scholen. Ik zal me daar tot het uiterste tegen verzetten. Nieuwbouw moet mogelijk blijven.’

Sinke is blij dat zijn inbreng direct werd ondersteund door andere Zeeuwse plattelandsge-meenten, zoals Tholen, Veere en Hulst. ‘Ook daar ergert men zich aan de wijze waarop er in het rapport over het Zeeuwse platteland wordt geschreven. Ook daar zien ze dat de dorpen in hun voortbestaan worden bedreigd als wordt uitgevoerd wat de onderzoekers van ‘Staat van Zeeland’ voorstellen. Het is de hoogste tijd om de krachten daartegen te bundelen.’