22 maart 2022

SGP Reimerswaal draagt Jan van Belzen voor als informateur

Onder het genot van een heerlijk gebakje met daarop het logo van Leefbaar Reimerswaal sprak de gemeenteraad zich dinsdagavond tijdens een duidingsdebat uit over de verkiezingsuitslag. SGP Reimerswaal droeg in de vergadering oud burgemeester van Barendrecht, de heer Jan van Belzen, voor als onafhankelijk informateur. Maarten Both: 'Ik wil de oproep doen om het vooral samen te doen'.  

In het debat werd, door de één uitvoerig en door de ander in vogelvlucht, teruggekeken op de campagnes en de uitslag. Van activiteiten tot slogans en advertenties. Alles kwam voorbij. Zelfs de campagne van actiegroep poldertracé kreeg de aandacht. Marien Weststrate: 'het is opmerkelijk dat na zoveel aandacht deze campagne niet is beloond door de kiezer'. 

Felicitaties
Alle partijen bedankten haar kiezers en ook gingen de felicitaties over de vergadertafel naar de winnende partijen. Maarten Both: We zijn blij en dankbaar met de uitslag van deze verkiezingen. Als SGP geloven we dat God alle dingen regeert. Zelfs de verkiezingsuitslag stond bij Hem al vast! Huib Bouwman van de Christenunie sprak zijn dank uit naar de kiezers. 'U heeft er voor gezorgd dat we ondanks ons verlies van stemmen en een zetel toch nog de derde partij van Reimerswaal blijven'. PvdA lijsttrekker Kees Verburg feliciteerde de winnaars van de verkiezingen en benoemde dat de coalitie winst heeft gemaakt'. CDA Reimerswaal betreurde haar zetelverlies. Ze gaan met 1 zetel verder de komende periode. Olaf Buteijn: 'Voor ons zijn de druiven nog wat zuur, dat begrijpt u. Maar, ookal begrijpen we het niet, Wij geloven dat God regeert. Zijn wil geschiede, gelijk in de hemel alsook op deze aarde'. 

Lage opkomst
Ook de opkomst die helaas ook in Reimerswaal erg laag was bleef niet onopgemerkt. Ida Sinke: 'hoe betrekken we bedrijven en inwoners bij de politiek en bij ontwikkelingen in onze leefomgeving?'. Huib Bouwman: 'Bijna 40% van de kiesgerechtigden zijn niet op komen dagen om te stemmen. Om voor ons onbekende redenen. Daar moeten wij ons ook verantwoordelijk voor voelen'. 

Voordracht informateur
Maarten Both: 'Het is de gewoonte dat de grootste partij het initiatief neemt voor de gesprekken tot een coalitievorming. Dat moet zorgvuldig gebeuren. In veel plaatsen zien we dat de lijsttrekker van de grootste partij zelf gesprekken voert met de andere partijen, wij zoeken naar een transparanter proces. We hebben gezocht naar iemand van buiten de gemeente die als onafhankelijk informateur de gesprekken voert met alle partijen. Daarom willen we de heer Jan van Belzen uit Barendrecht voordragen als onafhankelijk informateur'. 

Van Belzen begon zijn politieke loopbaan in 1994 als raadslid in Werkendam. Van 1997 tot 1999 was hij wethouder in deze gemeente. Aansluitend werd hij burgemeester van Graafstroom, om in 2005 over te stappen naar Barendrecht. Op 1 oktober 2021 ging hij met pensioen. 

De eerste fase van de informatie bestaat om te zoeken naar de mogelijkheid voor een brede en stabiele meerderheidscoalitie. Om daar de vaart in te houden stelt SGP Reimerswaal voor om deze week (week 12) al de eerste gesprekken te voeren. 

Hoe nu verder
Het aanbod voor een onafhankelijk informateur krijgt bijval van alle andere partijen. Ida Sinke: Ik ben blij met de woorden van Maarten Both en hoe hij het voortgangsproces heeft geschetst. Maarten Both: 'Democratie is niet de tiranie van de meerderheid. We moeten het breed aanvliegen en luisteren naar de inbreng van alle partijen. Waarbij dus ook rekening gehouden wordt met de gevoelens die raadsbreed leven'. Huib Bouwman vatte het mooi samen: 'Hoe nu verder? Ik hoop dat de heer van Belzen ons bij de hand neemt en brengt daar waar we als Reimerswaal willen komen'. 

Na het debat kreeg ook Thea Laban, die op dinsdag 29 maart afscheid neemt, nog het laatste woord. Haar pleidooi voor de nieuwe raad: 'Wat ook de nieuwe coalitie mag worden: Zorg voor elkaar'. 

Foto: Jan van Belzen