6 december 2021

SGP Reimerswaal wil maatschappelijke discussie over vuurwerkoverlast

SGP Reimerswaal heeft vandaag een online meldpunt geopend waar vuurwerkoverlast gemeld kan worden. Het doel? Meer maatschappelijke discussie over vuurwerkoverlast in Reimerswaal.

Waarom bestaat dit meldpunt?
Vuurwerk afsteken is verboden. We horen vanuit de hele gemeente dat er grote overlast is door vuurwerk. BOA’s en de politie doen er alles aan om de overlast terug te dringen. Daar hebben we waardering voor!  Helaas is het voor handhavers lastig om vuurwerkoverlast op te lossen. Het beperkt zich namelijk niet tot een aantal locaties en de locaties zijn soms ook moeilijk te traceren. Met het meldpunt willen we inzichtelijk maken waar de meeste overlast ervaren wordt en vooral ook de maatschappelijke discussie op gang brengen over vuurwerkoverlast. Het meldpunt is geen vervanging voor het melden bij politie en/of gemeente.  

Wat is het doel van het meldpunt?
SGP Reimerswaal wil meer aandacht voor het aspect dat vuurwerk afsteken vooral veel overlast geeft. Voor volwassen en kinderen, maar ook voor huisdieren. Daarnaast zijn er ook vernielingen die door vuurwerk worden veroorzaakt. Met dit meldpunt willen we de maatschappelijke discussie op gang brengen over vuurwerkoverlast. Iedereen kan op dit meldpunt inzien hoe vaak en op welke plaatsen overlast ervaren wordt. We hopen hiermee te bereiken dat veroorzakers van vuurwerkoverlast inzien dat het overgrote deel van de Reimerswaalse samenleving het afsteken van vuurwerk als overlast ervaart. Daarnaast hopen we dat ouders hierover in gesprek gaan met hun kinderen.

Waar is het meldpunt te vinden?
Het meldpunt staat sinds vandaag online op www.vuurwerkoverlastreimerswaal.nl. Het is mogelijk om anoniem overlast te melden in een straat. Na het melden via de website moet de melding bevestigd worden per e-mail. Vervolgens wordt de overlastmelding toegevoegd op de kaart van Reimerswaal, die via de website in te zien is.