28 september 2023

SGP stelt vragen over festiviteiten in sportkantines

De laatste maanden zijn bij ons een aantal klachten gekomen dat er bij inwoners rond sportvelden overlast ervaren wordt van geluidoverlast door harde muziek. Onze fractie staat op het standpunt dat sportvelden en sportkantines gebruikt horen te worden voor sportactiviteiten en niet voor activiteiten die daar geen verband mee hebben. Zeker niet als daar overlast mee gepaard gaat. Daarom hebben we hier een aantal vragen over gesteld. 

  1. We hebben het college gevraagd voortaan in Advertentieblad Reimerswaal bij iedere vergunning hiervoor ook duidelijk te vermelden welk telefoonnummer inwoners kunnen bellen als er sprake is van (geluids)overlast tijdens de festiviteit.  

  2. We hebben het college gevraagd of zij het met ons eens zijn dat sportkantines niet bedoeld zijn voor andere activiteiten dan alleen voor ontmoeting en het verstrekken van consumpties tijdens en direct na sportactiviteiten of eventueel club-gerelateerde bijeenkomsten zoals vergaderingen.

  3. Naar aanleiding van een brief van een inwoner hebben we gevraagd of het klopt dat sportverenigingen de mogelijkheid krijgen van de gemeente om tot 02.00 uur ’s-nachts festiviteiten te organiseren.

  4. Naar aanleiding van deze klachten hebben we gevraagd aan het college of zij de mogelijkheden die onze APV op dit moment biedt voor deze activiteiten kritisch te heroverwegen en een wijziging in dit beleid voor te stellen om deze mogelijkheid te schrappen gezien de negatieve ervaringen van omwonenden en het feit dat deze activiteiten niet horen bij het primaire doel van onze sportverenigingen?

De vragen zijn gesteld door raadslid Daniël van Iwaarden namens onze fractie.