30 juni 2021

SGP: zorg voor zuivere afvalstoffenheffing

We hebben in de raadsvergadering van 29 juni een amendement ingediend om te komen tot een zuivere afvalstoffenheffing. Aan de hand van de hoogte van de kosten die we als gemeente maken voor het ophalen en verwerken van het afval wordt de hoogte van de belasting hiervoor bepaald. Op dit moment worden ook een deel van de kosten van de BOA en van kwijtscheldingskosten hierbij opgeteld. Wij vinden dat niet terecht. Door dit amendement wordt gecorrigeerd dat vanaf volgend jaar de kosten voor de BOA hier niet meer uit betaald worden. Daarnaast hebben we het college de opdracht gegeven om aansluitend te zorgen dan ook de kwijtscheldingskosten op een andere manier betaald gaan worden. Zodoende komt er een zuivere belastingheffing voor de kosten die de gemeente op dit onderdeel maakt. Het voorstel resulteert in een lagere aanslag voor de afvalstoffenheffing.

Het ingediende amendement werd aangenomen met steun van SGP, Leefbaar Reimerswaal, VVD, CDA en PVDA. CU stemde tegen dit amendement.