29 december 2020

Strategienotitie Energielandschap

Om invulling te geven aan de Regionale Energie Strategie hebben we als gemeenteraad onder leiding van een extern bureau nagedacht over de mogelijkheden die Reimerswaal heeft. Reimerswaal heeft een unieke positie omdat er zeer goede electriciteitsinfrastructuur aanwezig is voor het afvoeren van duurzaam opgewekte stroom. Er is bij Rilland een 'stopcontact', en er is ruimte. Dat biedt veel mogelijkheden. 

We hebben eerder een ambitiedocument vastgesteld als raad waarin we de kaders vastgelegd hebben voor de energietransitie. Het motto daarbij is 'nuchter en realistisch'. Dat past goed bij onze visie op de energiestransitie. Er moet iets gedaan worden, maar we moeten wel ons verstand gebruiken en geen ondoordachte stappen ondernemen. We moeten de afgesproken transitie zien te realiseren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, en het op tijd halen van de doelstelling is minder belangrijk dan het realiseren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten (het lost namelijk een lange termijn probleem op).

Een vervolgstap na het opstellen van dit ambitiedocument was het bepalen wat we aan concrete stappen gaan ondernemen. Dit is vastgelegd in een strategienotitie, waarin de kaders en doelstelling staan. De insteek is dat we zoveel mogelijk gemeentelijke opgaven combineren. Zo valt bijvoorbeeld te denken aan een combinatie van opslag van zoetwater en zonnepanelen. Deze strategie notitie is in de opinieraad van 1 december besproken en vastgesteld in de besluitraad van 15 december.

 Rien Sinke

Lees hier het ambitiedocument of lees verder op https://www.reimerswaal.nl/home/energie-en-klimaatbeleid_43145/item/ambitiedocument-energie-en-klimaatbeleid-voor-reimerswaal_158875.html